Opolska Marka 2020

Zarząd Województwa Opolskiego ogłosił  18. edycję konkursu „Opolska Marka”. Współorganizatorami są Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki, Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu oraz Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Opolu.

Celem Konkursu „Opolska Marka 2020” jest wyłonienie najlepszych produktów, usług, inicjatyw i pracodawców w województwie opolskim oraz szerokie promowanie opolskich przedsiębiorców, organizacji pozarządowych i innych podmiotów na rynku lokalnym, regionalnym, krajowym i zagranicznym.

Laureaci Konkursu uzyskują prawo do wykorzystania prestiżowego symbolu „Opolskiej Marki” podczas wszelkiego rodzaju przedsięwzięć promocyjnych zarówno w kraju, jak i poza jego granicami, a w szczególności:

  1. oznakowania produktu znakiem promocyjnym/logo Konkursu,
  2. umieszczenia znaku promocyjnego/logo Konkursu na frontowej części budynku,
    w którym znajduje się siedziba firmy,
  3. umieszczenia znaku promocyjnego/logo konkursu w swoich materiałach

Kategorie konkursowe:

  • Opolskie się wspiera!
  • Pracodawca roku
  • Usługa / produkt on-line
  • Mój mały biznes

Do udziału w Konkursie zaproszone są podmioty mające swoją siedzibę/oddział/filię na terenie województwa opolskiego.

Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 15 marca 2021 r.

Nasze serwisy