Aktualności

Ponad 18 milionów złotych zostanie wydanych na modernizację, przebudowę bądź doposażenie  świetlic wiejskich czy domów kultury w gminach województwa opolskiego. (...)

Burmistrz gminy Niemodlin podpisała już kolejną umowę na dofinansowanie przebudowy dróg dojazdowych do gruntów rolnych, przygotowaną  w tym roku przez (...)

W tym roku cztery z dwunastu sołectw w gminie Murów realizują zadania w ramach Marszałkowskiej Inicjatywy Sołeckiej. Mieszkańcy Zagwiździa i (...)

Na czerwcowej sesji sejmiku rozstrzygnięty został nabór wniosków na realizację zadań w zakresie prac konserwatorskich dotyczących zabytków, wpisanych do rejestru. (...)

Marszałkowski Klub Sportowy  – dziś podpisano pierwsze umowy z klubami sportowymi i stowarzyszeniami z Opola i powiatu opolskiego. „Marszałkowski Klub (...)

Lipcowa sesja Sejmiku Województwa Opolskiego odbyła się on-line. Głównymi tematami, którymi zajęli się radni, były dwa programy – program ochrony (...)