Opolska Marka

Samorząd Województwa Opolskiego co roku zaprasza opolskie firmy do ubiegania się o tytuł Opolskiej Marki. Celem tego najważniejszego konkursu promocyjnego w regionie jest rozwój i wspieranie opolskiej przedsiębiorczości oraz prezentacja potencjału gospodarczego województwa opolskiego.

Opolska Marka promuje najlepsze produkty opolskiej gospodarki, najlepsze usługi w regionie oraz najlepsze osiągnięcia eksportowe opolskich firm. Znak Opolskiej Marki jest symbolem najlepszej jakości w województwie opolskim.

Organizatorzy konkursu zapewniają laureatom, zdobywcom statuetek Opolskiej Marki, promocję w województwie oraz poza jego granicami. Posiadanie tego tytułu jest gwarancją, że mamy do czynienia z nowoczesnym wyrobem i usługą, z wysokim poziomem jakości – czyli z tym, czym województwo opolskie może się pochwalić.

Opolska Marka 2023

Regulamin opolska marka 2023

Załącznik nr 1 rodo

Formularz zgłoszeniowy usługa roku

Formularz zgłoszeniowy pracodawca roku

Formularz zgłoszeniowy produkt roku

Formularz zgłoszeniowy produkt spożywczy roku

________________________________________________________________

Laureaci dotychczasowych edycji konkursu OPOLSKA MARKA

Nasze serwisy