Książka teleadresowa

Nazwisko i imię Komórka organizacyjna Adres Telefon służbowy
Nazwisko i imię Komórka organizacyjna Adres Telefon służbowy
Andruszkiewicz Aleksandra
Główny Specjalista
Departament Organizacyjno - Administracyjny
pokój: 184
45-082 Opole, Piastowska 14 77 5416 389
Bartel Sławomir
Główny Specjalista
Departament Finansów
pokój: 8
45-082 Opole, Piastowska 14 77 5416 545
Jankowska Jadwiga
Inspektor
Departament Skarbu Województwa
pokój: 307 Piastowska 12
45-082 Opole, Piastowska 14 77 4482 193
Bedrunka Karina
Dyrektor
Departament Funduszy Europejskich
pokój: 313
45-075 Opole, Krakowska 38 77 5416 201
Bielak Agnieszka
Inspektor
Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich
pokój: 39.2
45-867 Opole, Hallera 9 77 4483 233
Bobiarska-Gęglawy Anna
Inspektor
Departament Funduszy Europejskich
pokój: 215
45-075 Opole, Krakowska 38 77 5493 807
Boczar Jan
Z-ca Dyrektora
Departament Finansów
pokój: 206
45-082 Opole, Piastowska 14 77 5416 602
Bogucki Mariusz
Dyrektor
Departament Cyfryzacji
pokój: A
45-082 Opole, Piastowska 14 77 5416 360
Borkowska Sylwia
Kierownik
Departament Finansów
pokój: 106
45-082 Opole, Piastowska 14 77 5416 618
Byrdak Maja
Z-ca Dyrektora
Departament Funduszy Europejskich
pokój: 303
45-075 Opole, Krakowska 38 77 5493 835
Cedro Damian
Dyrektor
Biuro Sejmiku
pokój: 517
45-082 Opole, Piastowska 14 77 5416 558
Chanowska Alicja
Główny Specjalista
Departament Finansów
pokój: 105
45-082 Opole, Piastowska 14 77 5416 479
Chełpa Magdalena
Podinspektor
Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich
pokój: 39.4
45-867 Opole, Hallera 9 77 4483 256
Czukiewska Agata
Inspektor
Departament Finansów
pokój: 108
45-082 Opole, Piastowska 14 77 5416 619
Dobrzański Ryszard
Kierowca
Departament Organizacyjno - Administracyjny
pokój: 110
45-082 Opole, Piastowska 14
Domańska-Zabawczuk Michalina
Dyrektor - Audytor wewnętrzny
Biuro Kontroli i Audytu
pokój: 6
45-053 Opole, Żeromskiego 3 77 5416 819
Dratwa Ryszard
Inspektor
Departament Organizacyjno - Administracyjny
pokój: Piastowska 12 II p. pok.210
45-082 Opole, Piastowska 14 77 5416 406
Dressler Katarzyna
Starszy Inspektor
Departament Ochrony Środowiska
pokój: 5.1
45-867 Opole, Hallera 9 77 4429 353
Dudek Wojciech
Starszy Specjalista
Departament Funduszy Europejskich
pokój: parter
45-078 Opole, Leona Powolnego 8 77 5493 506
Dębska Anna
Starszy Inspektor
Departament Kultury Sportu i Turystyki
pokój: IV piętro
45-053 Opole, Żeromskiego 3 77 4429 338
Elceser Monika
Główny Specjalista
Departament Organizacyjno - Administracyjny
pokój: Piastowska 12 II p. pok.202
45-082 Opole, Piastowska 14 77 5416 357
Fedorczuk Aleksander
Główny Specjalista
Biuro Kontroli i Audytu
pokój: 4
45-053 Opole, Żeromskiego 3 77 5416 808
Fedynyszyn Grzegorz
Inspektor
Departament Funduszy Europejskich
pokój: 11
45-075 Opole, Krakowska 38 77 5416 208
Górnicka Joanna
Inspektor
Departament Funduszy Europejskich
pokój: 305
45-075 Opole, Krakowska 38 77 5493 824
Glińska Anna
Główny Specjalista
Departament Organizacyjno - Administracyjny
pokój: 109 - Piastowska 12
45-082 Opole, Piastowska 14 77 5416 371
Gola Małgorzata
Inspektor
Departament Ochrony Środowiska
pokój: 3
45-867 Opole, Hallera 9 77 4483 253
Gruszka-Knapiak Bogusława
Kierownik
Departament Organizacyjno - Administracyjny
pokój: Piastowska 12 II p. pok.206
45-082 Opole, Piastowska 14 77 5416 404
Grzęda Krzysztof
Z-ca Dyrektora
Departament Edukacji i Rynku Pracy
pokój: 203
45-082 Opole, Piastowska 17 77 4467 836
Głogiewicz Maria
Główny Specjalista
Departament Kultury Sportu i Turystyki
pokój: IV piętro
45-053 Opole, Żeromskiego 3 77 4429 326
Górny Jacek
Geodeta Województwa - Kierownik Referatu
Departament Polityki Regionalnej i Przestrzennej
pokój: 201
45-053 Opole, Żeromskiego 3 77 4412 765 wew. 354
Górski Janusz
Główny Specjalista
Departament Skarbu Województwa
pokój: 100 ( I piętro)
45-078 Opole, Leona Powolnego 8 77 4482 196
Hamadyk Iwona
Starszy Inspektor
Departament Ochrony Środowiska
pokój: 3
45-867 Opole, Hallera 9 77 4483 254
Jankowski Damian
Kierowca
Departament Organizacyjno - Administracyjny
pokój: 110
45-082 Opole, Piastowska 14
Jaroszczuk Katarzyna
Główny Specjalista
Departament Funduszy Europejskich
pokój: 212
45-075 Opole, Krakowska 38 77 5493 801
Jaworska Joanna
Główny Specjalista
Departament Ochrony Środowiska
pokój: 5.1
45-867 Opole, Hallera 9 77 4483221
Joniak Dariusz
Główny Specjalista
Departament Edukacji i Rynku Pracy
pokój: 206
45-082 Opole, Piastowska 17 77 4467 833
Karwacki Sebastian
Specjalista
Departament Organizacyjno - Administracyjny
pokój: brak danych
45-082 Opole, Piastowska 14 77 5416 410
Harus Joanna
Z-ca Dyrektora
Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich
pokój: 45
45-867 Opole, Hallera 9 77 4483 250
Kisielewska Joanna
Kierownik
Departament Edukacji i Rynku Pracy
pokój: 202
45-082 Opole, Piastowska 17 77 4467 838
Kiwka Adam
Główny Specjalista
Departament Finansów
pokój: 6
45-082 Opole, Piastowska 14 77 5416 605
Klimek Joanna
Starszy Specjalista
Departament Funduszy Europejskich
pokój: 204
45-075 Opole, Krakowska 38 77 5493 845
Klimkiewicz Joanna
Inspektor
Departament Funduszy Europejskich
pokój: 113
45-075 Opole, Krakowska 38 77 5493 822
Kluba Elżbieta
Inspektor
Departament Edukacji i Rynku Pracy
pokój: 206
45-082 Opole, Piastowska 17 77 4467 832
Knosala Roman
Główny Specjalista
Pełnomocnik Zarządu Województwa Opolskiego ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień
pokój: 309
45-082 Opole, Piastowska 14 77 5416 613
Kowalczyk Adam
Z-ca Dyrektora
Departament Infrastruktury i Gospodarki
pokój: 1.3.
45-867 Opole, Hallera 9 77 4482 152
Kowolik Joanna
Główny Specjalista
Departament Ochrony Środowiska
pokój: 3
45-867 Opole, Hallera 9 77 4429 312
Kozakiewicz Violetta
Główny Specjalista
Departament Organizacyjno - Administracyjny
pokój: sala nr 2
45-082 Opole, Piastowska 14 77 5416 331
Koziołek Krzysztof
Kierownik
Departament Organizacyjno - Administracyjny
pokój: 126
45-082 Opole, Piastowska 14 77 5416 595
Wojtowska Anna
Główny Specjalista
Departament Finansów
pokój: 4
45-082 Opole, Piastowska 14 77 5416 637
Kryniewski Wiesław
Dyrektor
Departament Rolnictwa i Rozwoju Wsi
pokój: 302
45-867 Opole, Hallera 9 77 4482 100
Kubicius Iwona
Główny Specjalista
Departament Ochrony Środowiska
pokój: 4
45-867 Opole, Hallera 9 77 4429 316
Kulbacka Ewa
Radca Prawny
Departament Organizacyjno - Administracyjny
pokój: 125
45-082 Opole, Piastowska 14 77 5416 596
Kuraś Katarzyna
Kierownik
Departament Rolnictwa i Rozwoju Wsi
pokój: 301.5
45-867 Opole, Hallera 9 77 4482 110
Kurdej-Michniewicz Anna
Z-ca Dyrektora
Departament Organizacyjno - Administracyjny
pokój: 191
45-082 Opole, Piastowska 14 77 5416 580
Kułakowski Adam
Z-ca Dyrektora - Audytor wewnętrzny
Biuro Kontroli i Audytu
pokój: 7
45-053 Opole, Żeromskiego 3 77 5416 816
Lewanda Magdalena
Inspektor
Departament Funduszy Europejskich
pokój: 104
45-075 Opole, Krakowska 38 77 5416 239
Lukowska Marzena
Podinspektor
Departament Organizacyjno - Administracyjny
pokój: 5
45-075 Opole, Krakowska 38
Podobińska Izabela
Główny Specjalista
Biuro Dialogu i Partnerstwa Obywatelskiego
pokój: 212
45-082 Opole, Piastowska 17 77 4467 845
Mielec Anna
Główny Specjalista
Departament Organizacyjno - Administracyjny
pokój: 186
45-082 Opole, Piastowska 14 77 5416 312
Mazur Sylwia
Główny Specjalista
Departament Zdrowia i Polityki Społecznej
pokój: 104.1
45-867 Opole, Hallera 9 77 4482 164
Małek Łukasz
Rzemieślnik Specjalista
Departament Organizacyjno - Administracyjny
pokój: Ostrówek
45-082 Opole, Piastowska 14 77 5416 434
Mehlich Michał
Kierownik
Departament Funduszy Europejskich
pokój: 312
45-075 Opole, Krakowska 38 77 5493 811
Merkel Wojciech
Pełn.ds.ochr.inf.niejawnych
Biuro Bezpieczeństwa
pokój: Piastowska 12 - pokój 204
45-082 Opole, Piastowska 14 77 5416 450
Midura Tomasz
Główny Specjalista
Departament Polityki Regionalnej i Przestrzennej
pokój: 206/1
45-867 Opole, Hallera 9 77 4482 174
Mikołajewicz Krzysztof
Kierownik
Departament Ochrony Środowiska
pokój: 106
45-867 Opole, Hallera 9 77 4429 319
Miszkurek Aneta
Kierownik
Departament Funduszy Europejskich
pokój: 302
45-075 Opole, Krakowska 38 77 5416 222
Mróz-Gryc Anna
Podinspektor
Departament Kultury Sportu i Turystyki
pokój: 4.1
45-053 Opole, Żeromskiego 3 77 4429 321
Mzyk Helena
Podinspektor
Departament Organizacyjno - Administracyjny
pokój: 150
45-082 Opole, Piastowska 14 77 5416 331
Najman-Błaut Aneta
Inspektor
Departament Finansów
pokój: 104
45-082 Opole, Piastowska 14 77 5416 397
Niewdana Dorota
Sekretarka
Departament Funduszy Europejskich
pokój: 314
45-075 Opole, Krakowska 38 77 5416 201
Nowosielecki Radosław
Główny Specjalista
Biuro Sejmiku
pokój: 28
45-082 Opole, Piastowska 14 77 5416 556
Ochędzan Natalia
Główny Specjalista
Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich
pokój: 21
45-867 Opole, Hallera 9 77 4483 205
Odoj-Klamut Joanna
Główny Specjalista
Departament Kultury Sportu i Turystyki
pokój: 3.6
45-053 Opole, Żeromskiego 3 77 4429 336
Olender Danuta
Z-ca Dyrektora
Departament Funduszy Europejskich
pokój: 310
45-075 Opole, Krakowska 38 77 5416 240
Ostowska Jolanta
Kierownik
Departament Ochrony Środowiska
pokój: 4
45-867 Opole, Hallera 9 77 4429 350
Ostrowski Bartosz
Z-ca Dyrektora
Departament Kultury Sportu i Turystyki
pokój: IV piętro
45-053 Opole, Żeromskiego 3 77 4429 324
Oszytko Katarzyna
Główny Specjalista
Departament Organizacyjno - Administracyjny
pokój: 109 - Piastowska 12
45-082 Opole, Piastowska 14 77 5416 370
Palimąka Daniel
Z-ca Dyrektora
Gabinet Marszałka
pokój: brak danych
45-082 Opole, Piastowska 14 77 5416 554
Pieszczeminko Dominika
Kierownik
Departament Ochrony Środowiska
pokój: 5
45-867 Opole, Hallera 9 77 4429 355
Halicka Anna
Kierownik
Departament Funduszy Europejskich
pokój: 201
45-075 Opole, Krakowska 38 77 5493 827
Pomianowska Barbara
Dyrektor
Departament Finansów
pokój: 205
45-082 Opole, Piastowska 14 77 5416 600
Puszcz Marcin
Dyrektor
Departament Organizacyjno - Administracyjny
pokój: 190
45-082 Opole, Piastowska 14 77 5416 400
Rogowska Bożena
Dyrektor
Departament Skarbu Województwa
pokój: 205 ( II pietro)
45-078 Opole, Leona Powolnego 8 77 4482 190
Romanowska Barbara
Główny Specjalista
Departament Funduszy Europejskich
pokój: 102
45-075 Opole, Krakowska 38 77 5416 228
Rospond-Bednarska Danuta
Kierownik
Departament Polityki Regionalnej i Przestrzennej
pokój: 101/3
45-867 Opole, Hallera 9 77 4482 176
Ruszczewska Violetta
Kierownik - rzecznik prasowy
Gabinet Marszałka
pokój: 1
45-083 Opole, Barlickiego 17 77 5416 890
Ruszczewski Jacek
Główny Specjalista
Pełnomocnik Zarządu Województwa Opolskiego ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień
pokój: 309
45-082 Opole, Piastowska 14 77 5416 613
Bodzioch Anna
Inspektor
Departament Rolnictwa i Rozwoju Wsi
pokój: 401.1
45-867 Opole, Hallera 9 77 4482 109
Skórzewska Iwona
Główny Specjalista
Departament Organizacyjno - Administracyjny
pokój: Piastowska 12 II p. pok.210
45-082 Opole, Piastowska 14 77 5416 535
Stefan Mariusz
Kierowca
Departament Organizacyjno - Administracyjny
pokój: 110
45-082 Opole, Piastowska 14
Stefaniak Zdzisław
Główny Specjalista
Departament Polityki Regionalnej i Przestrzennej
pokój: 206/2
45-867 Opole, Hallera 9 77 4482 139
Stępczyńska Joanna
Główny Specjalista
Departament Polityki Regionalnej i Przestrzennej
pokój: 103
45-053 Opole, Żeromskiego 3 77 4412 765 wew. 355
Osiecka-Sułek Justyna
Główny Specjalista
Departament Rolnictwa i Rozwoju Wsi
pokój: brak danych
45-867 Opole, Hallera 9 77 4482 108
Szczęsny Ewa
Główny Specjalista
Departament Funduszy Europejskich
pokój: 15
45-075 Opole, Krakowska 38 77 5416 202
Szwaiger Joanna
Inspektor
Departament Funduszy Europejskich
pokój: 204
45-075 Opole, Krakowska 38 77 5493 840
Szweiger Jolanta
Główny Specjalista
Departament Finansów
pokój: 108
45-082 Opole, Piastowska 14 77 5416 619
Tabor Jacek
Kierownik
Departament Polityki Regionalnej i Przestrzennej
pokój: 101/2
45-867 Opole, Hallera 9 77 4482 304
Tańczak-Bąk Maria
Główny Specjalista
Departament Kultury Sportu i Turystyki
pokój: 4.5
45-053 Opole, Żeromskiego 3 77 4429 325
Trela Agnieszka
Główny Specjalista
Departament Ochrony Środowiska
pokój: 108
45-867 Opole, Hallera 9 77 4429 318
Trumpus Katarzyna
Główny Specjalista
Departament Funduszy Europejskich
pokój: 115
45-075 Opole, Krakowska 38 77 5416 213
Turcza Kamila
Inspektor
Departament Funduszy Europejskich
pokój: 103
45-075 Opole, Krakowska 38 77 5416 254
Widera Remigiusz
Dyrektor
Departament Infrastruktury i Gospodarki
pokój: 3.2.
45-867 Opole, Hallera 9 77 4482 141
Wierzba Agnieszka
Inspektor
Departament Ochrony Środowiska
pokój: 4
45-867 Opole, Hallera 9 77 4429 315
Wieszala Aneta
Starszy Inspektor
Departament Funduszy Europejskich
pokój: 3
45-075 Opole, Krakowska 38 77 5416 280
Wilk Joanna
Kierownik
Departament Kultury Sportu i Turystyki
pokój: 4.4
45-053 Opole, Żeromskiego 3 77 4429 337
Wolna Jadwiga
Główny Specjalista
Departament Finansów
pokój: 107
45-082 Opole, Piastowska 14 77 5416 303
Wroniecki Maciej
Główny Specjalista
Departament Ochrony Środowiska
pokój: 5
45-867 Opole, Hallera 9 77 4429 357
Wrzeszcz Magdalena
Główny Specjalista
Departament Funduszy Europejskich
pokój: III piętro
48-300 Nysa, Słowiańska 19 77 4489 963
Kotula Ewa
Kierownik
Departament Rolnictwa i Rozwoju Wsi
pokój: 403
45-867 Opole, Hallera 9 77 4482 125
Wujec Marta
Główny Specjalista
Departament Funduszy Europejskich
pokój: 204
45-075 Opole, Krakowska 38 77 5493 840
Zadka Waldemar
Dyrektor
Departament Polityki Regionalnej i Przestrzennej
pokój: 201
45-867 Opole, Hallera 9 77 4482 157
Zirnik Krystyna
Główny Specjalista
Departament Finansów
pokój: 103 - Piastowska 12
45-082 Opole, Piastowska 14 77 5416 381
Zulska Katarzyna
Kierownik
Departament Infrastruktury i Gospodarki
pokój: 8
45-867 Opole, Hallera 9 77 4482 145
Zwardoń Marta
Inspektor
Departament Edukacji i Rynku Pracy
pokój: 207
45-082 Opole, Piastowska 17 77 4467 831
Kula Katarzyna
Główny Specjalista
Biuro Sejmiku
pokój: brak danych
45-082 Opole, Piastowska 14 77 5416 553
Łodzińska Małgorzata
Inspektor
Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich
pokój: 39.2
45-867 Opole, Hallera 9 77 4483 225
Żak Renata
Inspektor
Departament Finansów
pokój: 107
45-082 Opole, Piastowska 14 77 5416 416
Żyła Maciej
Główny Specjalista
Departament Cyfryzacji
pokój: 3 box 2
45-082 Opole, Piastowska 14 77 5416 363
Kwolik Krzysztof
Główny Specjalista
Departament Cyfryzacji
pokój: B
45-082 Opole, Piastowska 14 77 5416 361
Światły Ewa
Główny Specjalista
Departament Kultury Sportu i Turystyki
pokój: 4.5
45-053 Opole, Żeromskiego 3 77 4429 322
Mościchowski Przemysław
Kierownik
Departament Organizacyjno - Administracyjny
pokój: 150
45-082 Opole, Piastowska 14 77 5416 333
Wójcik Małgorzata
Starszy Specjalista
Departament Ochrony Środowiska
pokój: 3
45-867 Opole, Hallera 9 77 4429 314
Wójcik Anna
Starszy Specjalista
Departament Finansów
pokój: 303
45-082 Opole, Piastowska 14 77 5416 304
Greb Agnieszka
Kierownik
Departament Funduszy Europejskich
pokój: 102
45-075 Opole, Krakowska 38 77 5416 229
Mazur Przemysław
Główny Specjalista
Departament Funduszy Europejskich
pokój: brak danych
brak Ołomuniec, Brak
Sługocki Krzysztof
Główny Specjalista
Departament Cyfryzacji
pokój: B
45-082 Opole, Piastowska 14 77 5416 419
Stefan Krzysztof
Główny Specjalista
Departament Cyfryzacji
pokój: 3 box 2
45-082 Opole, Piastowska 14 77 5416 365
Kociuga Dorota
Kierownik
Departament Finansów
pokój: 5
45-082 Opole, Piastowska 14 77 5416 604
Olkuśnik Radosław
Inspektor
Departament Funduszy Europejskich
pokój: 114
45-075 Opole, Krakowska 38 77 5493 815
Kloc Katarzyna
Główny Specjalista
Departament Funduszy Europejskich
pokój: 101
45-075 Opole, Krakowska 38 77 5416 216
Aleksandrowicz Maciej
Główny Specjalista
Departament Rolnictwa i Rozwoju Wsi
pokój: 303
45-867 Opole, Hallera 9 77 4482 116
Lipin Dorota
Starszy Inspektor
Departament Funduszy Europejskich
pokój: 209
45-075 Opole, Krakowska 38 77 5416 261
Ostrowska Alicja
Inspektor
Departament Funduszy Europejskich
pokój: 103
45-075 Opole, Krakowska 38 77 5416 254
Salera Iwona
Starszy Inspektor
Departament Funduszy Europejskich
pokój: 214
45-075 Opole, Krakowska 38 77 5493 830
Setla Alicja
Inspektor
Departament Organizacyjno - Administracyjny
pokój: 105 - Piastowska 12
45-082 Opole, Piastowska 14 77 5416 372
Sorokowska Renata
Inspektor
Departament Funduszy Europejskich
pokój: 104
45-075 Opole, Krakowska 38 77 5416 207
Burosch Aneta
Starszy Inspektor
Departament Infrastruktury i Gospodarki
pokój: brak danych
45-867 Opole, Hallera 9 77 4482 183
Wójcik Justyna
Starszy Inspektor
Departament Funduszy Europejskich
pokój: 12
45-075 Opole, Krakowska 38 77 5416 283
Kwoczała Roman
Podinspektor
Departament Organizacyjno - Administracyjny
pokój: Ostrówek sala nr 2
45-082 Opole, Piastowska 14 77 5416 622
Łuczywo Barbara
Inspektor
Departament Funduszy Europejskich
pokój: 111
45-075 Opole, Krakowska 38 77 5493 812
Głąb Arkadiusz
Inspektor
Departament Rolnictwa i Rozwoju Wsi
pokój: 403
45-867 Opole, Hallera 9 77 4482 124
Lasek Katarzyna
Inspektor
Departament Funduszy Europejskich
pokój: 206
45-075 Opole, Krakowska 38 77 5493 841
Cmok-Gawrońska Katarzyna
Starszy Inspektor
Departament Finansów
pokój: 8
45-082 Opole, Piastowska 14 77 5416 545
Sokołowska Jagoda
Kierownik
Departament Polityki Regionalnej i Przestrzennej
pokój: 205
45-867 Opole, Hallera 9 77 4482 185
Kotowska Małgorzata
Starszy Inspektor
Departament Skarbu Województwa
pokój: 203 ( II piętro)
45-078 Opole, Leona Powolnego 8 77 4482 192
Janas Andrzej
Z-ca Dyrektora
Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich
pokój: 48
45-867 Opole, Hallera 9 77 4483 250
Pietruszka Marek
Starszy Specjalista
Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich
pokój: 9
45-867 Opole, Hallera 9 77 4483 245
Piłat Joanna
Główny Specjalista
Departament Funduszy Europejskich
pokój: 202
45-075 Opole, Krakowska 38 77 5416 234
Sobera Justyna
Główny Specjalista
Departament Funduszy Europejskich
pokój: 203
45-075 Opole, Krakowska 38 77 5416 270
Zaczyk Kamila
Kierownik
Departament Funduszy Europejskich
pokój: 207
45-075 Opole, Krakowska 38 77 5493 837
Łuczkiewicz Katarzyna
Główny Specjalista
Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich
pokój: 39.3
45-867 Opole, Hallera 9 77 4483 277
Ślusarz Agnieszka
Z-ca Dyrektora
Departament Funduszy Europejskich
pokój: 302
45-075 Opole, Krakowska 38 77 5416 230
Górowski Sławomir
Inspektor
Departament Funduszy Europejskich
pokój: 210
45-075 Opole, Krakowska 38 77 5416 262
Arcisz Anna
Kierownik
Departament Funduszy Europejskich
pokój: 208
45-075 Opole, Krakowska 38 77 5416 260
Winsze Krystyna
Inspektor
Departament Funduszy Europejskich
pokój: 206
45-075 Opole, Krakowska 38 77 5493 839
Lichota Katarzyna
Inspektor
Departament Polityki Regionalnej i Przestrzennej
pokój: 206/2
45-867 Opole, Hallera 9 77 4482 136
Zarwańska Katarzyna
Starszy Inspektor
Departament Kultury Sportu i Turystyki
pokój: IV piętro
45-053 Opole, Żeromskiego 3 77 4429 338
Juszczyszyn-Pieczonka Małgorzata
Z-ca Dyrektora
Departament Ochrony Środowiska
pokój: 105 B
45-867 Opole, Hallera 9 77 4429 352
Mastalerz Joanna
Kierownik
Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich
pokój: 36
45-867 Opole, Hallera 9 77 4483 228
Kaniewska Izabela
Inspektor
Departament Kultury Sportu i Turystyki
pokój: III piętro
45-053 Opole, Żeromskiego 3 77 4429 329
Grzejdziak Agnieszka
Główny Specjalista
Departament Finansów
pokój: 103 - Piastowska 12
45-082 Opole, Piastowska 14 77 5416 382
Góreczny Grzegorz
Radca Prawny
Departament Organizacyjno - Administracyjny
pokój: 124-Piastowska 107-Hallera
45-082 Opole, Piastowska 14 77 5416 598
Kwaśniak Piotr
Radca Prawny
Departament Organizacyjno - Administracyjny
pokój: 124
45-082 Opole, Piastowska 14 77 5416 391
Chochliński Dobrosław
Starszy Inspektor
Biuro Kontroli i Audytu
pokój: 4
45-053 Opole, Żeromskiego 3 77 5416 811
Stahlberger Aldona
Inspektor
Departament Zdrowia i Polityki Społecznej
pokój: 104.1
45-867 Opole, Hallera 9 77 4482 165
Moskal-Kochman Marta
Inspektor
Departament Kultury Sportu i Turystyki
pokój: 3.4
45-053 Opole, Żeromskiego 3 77 4429 331
Kandzior Joanna
Starszy Specjalista
Departament Funduszy Europejskich
pokój: 103
45-075 Opole, Krakowska 38 77 5416 232
Rychlicka Anna
Starszy Inspektor
Departament Ochrony Środowiska
pokój: 35.1
45-078 Opole, Leona Powolnego 8 775493872
Słomska Agnieszka
Kierownik
Departament Polityki Regionalnej i Przestrzennej
pokój: brak danych
45-053 Opole, Żeromskiego 3 77 4412 765 wew. 353
Piszczatowska Iwona
Starszy Specjalista
Departament Funduszy Europejskich
pokój: brak danych
45-082 Opole, Piastowska 14 77 5416 495
Boryczko Anna
Inspektor
Departament Funduszy Europejskich
pokój: 203
45-075 Opole, Krakowska 38 77 5416 233
Dużyński Cezary
Rzemieślnik Specjalista
Departament Organizacyjno - Administracyjny
pokój: brak danych
45-082 Opole, Piastowska 14 77 5416 398
Kasperkiewicz Małgorzata
Starszy Inspektor
Departament Infrastruktury i Gospodarki
pokój: 3
45-867 Opole, Hallera 9 77 4483 238
Niedźwiedź Wioletta
Sekretarka
Biuro Kontroli i Audytu
pokój: brak danych
45-053 Opole, Żeromskiego 3 77 5416 801
Grabowska Hanna
Starszy Inspektor
Departament Finansów
pokój: 6
45-082 Opole, Piastowska 14 77 5416 605
Kaczmarek Aleksandra
Główny Specjalista
Departament Ochrony Środowiska
pokój: 25
45-867 Opole, Hallera 9 77 4483 220
Natońska Paulina
Podinspektor
Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich
pokój: 35
45-867 Opole, Hallera 9 77 4483 208
Gumulińska Danuta
Starszy Inspektor
Departament Finansów
pokój: 303
45-082 Opole, Piastowska 14 77 5416 471
Chociejowska Beata
Inspektor
Departament Organizacyjno - Administracyjny
pokój: 302
45-082 Opole, Piastowska 14 77 5416 400
Brząkała Ewa
Podinspektor
Departament Infrastruktury i Gospodarki
pokój: 4.2.
45-867 Opole, Hallera 9 77 4482 151
Pęcak-Zacharko Małgorzata
Główny Specjalista
Departament Funduszy Europejskich
pokój: 213
45-075 Opole, Krakowska 38 77 5493 806
Rapacz Anna
Inspektor
Departament Funduszy Europejskich
pokój: 113
45-075 Opole, Krakowska 38 77 5493 813
Kleszno-Wróbel Aldona
Inspektor
Departament Cyfryzacji
pokój: C
45-082 Opole, Piastowska 14 77 5416 358
Janka Grzegorz
Główny Specjalista
Departament Funduszy Europejskich
pokój: 203
45-075 Opole, Krakowska 38 77 5416 225
Wolny Anna
Główny Specjalista
Departament Polityki Regionalnej i Przestrzennej
pokój: 102
45-053 Opole, Żeromskiego 3 77 4412 765 wew. 350
Pawlik Elżbieta
Inspektor
Departament Polityki Regionalnej i Przestrzennej
pokój: 206/1
45-867 Opole, Hallera 9 77 4482 135
Wójcik Janusz
Główny Specjalista
Gabinet Marszałka
pokój: 135
45-088 Opole, Ostrówek 5-7 77 5416 325
Mikołajczyk Elżbieta
Główny Specjalista
Departament Współpracy z Zagranicą i Promocji Regionu
pokój: 3
45-083 Opole, Barlickiego 17 77 4429 348
Skolarus Anna
Starszy Specjalista
Departament Funduszy Europejskich
pokój: 113
45-075 Opole, Krakowska 38 77 5493 813
Butyńska Barbara
Kierownik
Departament Funduszy Europejskich
pokój: 13
45-075 Opole, Krakowska 38 77 5416 247
Balcarczyk Katarzyna
Główny Specjalista
Departament Zdrowia i Polityki Społecznej
pokój: 104.3
45-867 Opole, Hallera 9 77 4482 182
Michniewicz Maja
Główny Specjalista
Gabinet Marszałka
pokój: 1
45-083 Opole, Barlickiego 17 77 5416 892
Żmuda Małgorzata
Starszy Specjalista
Departament Funduszy Europejskich
pokój: 209
45-075 Opole, Krakowska 38 77 5416 267
Kościółek Magdalena
Inspektor
Departament Funduszy Europejskich
pokój: 205
45-075 Opole, Krakowska 38 77 5493 846
Gil Łukasz
Starszy Inspektor
Departament Skarbu Województwa
pokój: 202 ( I piętro)
45-078 Opole, Leona Powolnego 8 77 4482 191
Wójcik Katarzyna
Starszy Specjalista
Departament Funduszy Europejskich
pokój: 9
45-075 Opole, Krakowska 38 77 5416 210
Sieńska Katarzyna
Podinspektor
Departament Rolnictwa i Rozwoju Wsi
pokój: 405
45-867 Opole, Hallera 9 77 4482 104
Wronka Katarzyna
Starszy Specjalista
Departament Edukacji i Rynku Pracy
pokój: 207
45-082 Opole, Piastowska 17 77 4467 830
Kurka Arkadiusz
Starszy Specjalista
Departament Funduszy Europejskich
pokój: 106
45-075 Opole, Krakowska 38 77 5416 238
Zbroński Przemysław
Główny Specjalista
Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich
pokój: 39.1
45-867 Opole, Hallera 9 77 4483 236
Peluch Małgorzata
Starszy Inspektor
Departament Funduszy Europejskich
pokój: 213
45-075 Opole, Krakowska 38 77 5493 806
Kowalczyk-Ciomek Małgorzata
Starszy Specjalista
Departament Rolnictwa i Rozwoju Wsi
pokój: brak danych
45-867 Opole, Hallera 9 77 4482 111
Piziak Karina
Starszy Inspektor
Departament Polityki Regionalnej i Przestrzennej
pokój: 205/1
45-867 Opole, Hallera 9 77 4482 188
Murzicz Sandra
Inspektor
Biuro Sejmiku
pokój: 29
45-082 Opole, Piastowska 14 77 5416 529
Trojanowska Agnieszka
Sekretarka
Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich
pokój: 43
45-867 Opole, Hallera 9 77 4483 250
Walentynowicz Anna
Inspektor
Departament Infrastruktury i Gospodarki
pokój: 2.2.
45-867 Opole, Hallera 9 77 4482 155
Skrzyński Janusz
Inspektor
Departament Funduszy Europejskich
pokój: brak danych
47-220 Kędzierzyn-Koźle, Damrota 30 77 4725 039
MŁYNARCZYK AGNIESZKA
Główny Specjalista
Departament Organizacyjno - Administracyjny
pokój: Piastowska 12 II p. pok.203
45-082 Opole, Piastowska 14 77 5416 401
Tkocz Arkadiusz
Z-ca Dyrektora
Departament Polityki Regionalnej i Przestrzennej
pokój: brak danych
45-867 Opole, Hallera 9 77 4483 270
Stępka Ewa
Sekretarka
Biuro Sejmiku
pokój: brak danych
45-082 Opole, Piastowska 14 77 5416 550
Jędrzejewska Anna
Inspektor
Departament Funduszy Europejskich
pokój: 9
45-075 Opole, Krakowska 38 77 5416 209
Scześniok Piotr
Główny Specjalista
Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich
pokój: 23
45-867 Opole, Hallera 9 77 4483 269
Karaczyn Tomasz
Dyrektor
Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich
pokój: 47
45-867 Opole, Hallera 9 77 4483 250
Frydel Beata
Główny Specjalista
Departament Rolnictwa i Rozwoju Wsi
pokój: 303
45-867 Opole, Hallera 9 77 4482 115
Jóźków Sylwia
Audytor wewnętrzny
Biuro Kontroli i Audytu
pokój: 5
45-053 Opole, Żeromskiego 3 77 5416 803
Janukowicz Mariola
Inspektor
Departament Finansów
pokój: 301
45-082 Opole, Piastowska 14 77 5416 607
Kaczmarek Mateusz
Kierownik
Departament Funduszy Europejskich
pokój: 305
45-075 Opole, Krakowska 38 77 5493 824
Pałac Elżbieta
Starszy Inspektor
Departament Skarbu Województwa
pokój: 204 ( II piętro)
45-078 Opole, Leona Powolnego 8 77 5493 877
Samecka Anna
Starszy Inspektor
Departament Funduszy Europejskich
pokój: 104
45-075 Opole, Krakowska 38 77 5416 221
Michułka Piotr
Starszy Specjalista
Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich
pokój: 39.3
45-867 Opole, Hallera 9 77 4483 237
Janikowski Radosław
Inspektor
Departament Funduszy Europejskich
pokój: 214
45-075 Opole, Krakowska 38 77 5493 830
Fedczuk Janusz
Główny Specjalista
Departament Organizacyjno - Administracyjny
pokój: Piastowska 12 II p. pok.212
45-082 Opole, Piastowska 14 77 5416 396
Pikuła Ewelina
Podinspektor
Departament Funduszy Europejskich
pokój: 13
45-075 Opole, Krakowska 38 77 5416 252
Chomentowska Ewa
Główny Specjalista
Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich
pokój: 36
45-867 Opole, Hallera 9 77 4483 218
Koral-Jacek Marzena
Główny Specjalista
Departament Współpracy z Zagranicą i Promocji Regionu
pokój: brak danych
45-083 Opole, Barlickiego 17 77 4429 345
Waga Kazimierz
Starszy Specjalista
Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich
pokój: 36.2
45-867 Opole, Hallera 9 77 4483 217
Relidzyńska Anna
Starszy Specjalista
Departament Funduszy Europejskich
pokój: 109
45-075 Opole, Krakowska 38 77 5493 855
Biliński Roman
Inspektor
Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich
pokój: 39.1
45-867 Opole, Hallera 9 77 4483 223
Sokołowski Wieńczysław
Główny Specjalista
Departament Infrastruktury i Gospodarki
pokój: 1.1.
45-867 Opole, Hallera 9 77 4482 149
Kulpok Agnieszka
Starszy Inspektor
Departament Funduszy Europejskich
pokój: 212
45-075 Opole, Krakowska 38 77 5493 801
Rosińska Magdalena
Starszy Specjalista
Departament Funduszy Europejskich
pokój: 304
45-075 Opole, Krakowska 38 77 5493 825
Wróbel Marta
Inspektor
Departament Organizacyjno - Administracyjny
pokój: 111 - Piastowska 12
45-082 Opole, Piastowska 14 77 5416 374
Bedka Krzysztof
Radca Prawny
Departament Organizacyjno - Administracyjny
pokój: 10
45-075 Opole, Krakowska 38 77 5416 259
Kondracka-Rak Karolina
Starszy Specjalista
Gabinet Marszałka
pokój: 1
45-083 Opole, Barlickiego 17 77 5416 892
Gabryelska Barbara
Główny Specjalista
Departament Ochrony Środowiska
pokój: 24
45-867 Opole, Hallera 9 77 4429 351
Morawiec Joanna
Inspektor
Departament Funduszy Europejskich
pokój: 108
45-075 Opole, Krakowska 38 77 5416 218
Rutkowska-Śliwka Dagna
Główny Specjalista
Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich
pokój: brak danych
45-867 Opole, Hallera 9 77 4483 252
Urbaniak Adriana
Starszy Inspektor
Departament Zdrowia i Polityki Społecznej
pokój: 104.2
45-867 Opole, Hallera 9 77 4482 128
Matuszewska Dorota
Główny Specjalista
Departament Współpracy z Zagranicą i Promocji Regionu
pokój: 3
45-083 Opole, Barlickiego 17 77 4429 349
Ślimak Artur
Inspektor
Departament Skarbu Województwa
pokój: 102 (I piętro)
45-078 Opole, Leona Powolnego 8 77 4482 197
Dudek Kamila
Inspektor
Departament Finansów
pokój: 301
45-082 Opole, Piastowska 14 77 5416 609
Żurek Anna
Starszy Specjalista
Departament Organizacyjno - Administracyjny
pokój: Piastowska 12 I piętro pok.102
45-082 Opole, Piastowska 14 77 5416 431
Kąpała Małgorzata
Z-ca Dyrektora
Departament Funduszy Europejskich
pokój: 304
45-075 Opole, Krakowska 38 77 5493 854
Dobrzańska Anna
Starszy Specjalista
Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich
pokój: 36.2
45-867 Opole, Hallera 9 77 4483 218
Jodko Monika
Starszy Inspektor
Biuro Dialogu i Partnerstwa Obywatelskiego
pokój: 136
45-082 Opole, Piastowska 17 77 4467 842
Mańczyk Halina
Inspektor
Departament Ochrony Środowiska
pokój: brak danych
45-867 Opole, Hallera 9 77 4429 313
Sałajczyk Kamila
Starszy Inspektor
Departament Kultury Sportu i Turystyki
pokój: brak danych
45-053 Opole, Żeromskiego 3 77 4429 323
Zaranek Marta
Sekretarka
Departament Polityki Regionalnej i Przestrzennej
pokój: 201
45-867 Opole, Hallera 9 77 4482 158
Szwarcbach Krzysztof
Główny Specjalista
Departament Cyfryzacji
pokój: 3 box 3
45-082 Opole, Piastowska 14 77 5416 418
Nakiela-Wołek Elżbieta
Starszy Specjalista
Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich
pokój: 23
45-867 Opole, Hallera 9 77 4483 210
Gałka Stanisław
Z-ca Dyrektora
Departament Skarbu Województwa
pokój: 101 (I piętro)
45-078 Opole, Leona Powolnego 8 77 5493 879
Wajzer-Mietła Beata
Starszy Specjalista
Departament Ochrony Środowiska
pokój: 5
45-867 Opole, Hallera 9 77 4483 234
Konopka Antoni
Członek Zarządu Województwa Opolskiego
Marszałek Województwa
pokój: 171
45-082 Opole, Piastowska 14 77 5416 523
FILIKS-TUREK ANNA
Inspektor
Departament Funduszy Europejskich
pokój: 5
45-075 Opole, Krakowska 38 77 5416 250
Wawrzyniak Radosław
Główny Specjalista
Departament Funduszy Europejskich
pokój: 211
45-075 Opole, Krakowska 38 77 5416 264
Zarzycka-Poproch Joanna
Inspektor
Departament Ochrony Środowiska
pokój: 25
45-867 Opole, Hallera 9 77 4429 354
Lachnik Dorota
Główny Specjalista
Departament Polityki Regionalnej i Przestrzennej
pokój: brak danych
45-053 Opole, Żeromskiego 3 77 4412 765 wew. 352
Kamińska Barbara
Dyrektor
Biuro Dialogu i Partnerstwa Obywatelskiego
pokój: 210
45-082 Opole, Piastowska 17 77 4467 846
SIENIAWSKA-SŁOŃSKA AGNIESZKA
Inspektor
Departament Funduszy Europejskich
pokój: 110
45-075 Opole, Krakowska 38 77 5416 215
BLAJDA ANNA
Inspektor
Departament Funduszy Europejskich
pokój: 110
45-075 Opole, Krakowska 38 77 5416 231
SKUPIEŃSKA BARBARA
Inspektor
Departament Funduszy Europejskich
pokój: 104
45-075 Opole, Krakowska 38 77 5416 236
NOWAK LUIZA
Inspektor
Departament Funduszy Europejskich
pokój: 104
45-075 Opole, Krakowska 38 77 5416 235
MENDEL KAMIL
Starszy Specjalista
Departament Zdrowia i Polityki Społecznej
pokój: 22
45-867 Opole, Hallera 9
STOLARCZYK AGNIESZKA
Inspektor
Departament Funduszy Europejskich
pokój: 109
45-075 Opole, Krakowska 38 77 5416 246
Wurst Kornelia
Starszy Specjalista
Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich
pokój: 21
45-867 Opole, Hallera 9 77 4483 262
Roman Beata
Główny Specjalista
Departament Funduszy Europejskich
pokój: 108
45-075 Opole, Krakowska 38 77 5416 248
Nadolski Paweł
Starszy Inspektor
Departament Funduszy Europejskich
pokój: 115
45-075 Opole, Krakowska 38 77 5416 255
Teichmann Paweł
Kierownik
Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich
pokój: 38
45-867 Opole, Hallera 9 77 4483 227
Stasz Joanna
Radca Prawny
Departament Organizacyjno - Administracyjny
pokój: 132
45-082 Opole, Piastowska 14 77 5416 367
Grygierczyk Maria
Główny Specjalista
Gabinet Marszałka
pokój: brak danych
45-082 Opole, Piastowska 14 77 5416 325
Zięcina Krzysztof
Starszy Inspektor
Departament Polityki Regionalnej i Przestrzennej
pokój: 103
45-053 Opole, Żeromskiego 3 77 4412 765 wew. 351
Kolejewska-Rożek Małgorzata
Główny Specjalista
Departament Organizacyjno - Administracyjny
pokój: 103 - Piastowska 12
45-082 Opole, Piastowska 14 77 5416 508
Wieszołek Marcin
Główny Specjalista
Departament Skarbu Województwa
pokój: 204 ( II piętro)
45-078 Opole, Leona Powolnego 8 77 5493 878
Wojtowicz Edyta
Główny Specjalista
Departament Współpracy z Zagranicą i Promocji Regionu
pokój: 4A
45-083 Opole, Barlickiego 17 77 4429 343
Lisowska Kamila
Podinspektor
Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich
pokój: 35.2
45-867 Opole, Hallera 9 77 4483 208
KAMIŃSKA MONIKA
Kierownik
Departament Organizacyjno - Administracyjny
pokój: Piastowska 12 II p. pok.203
45-082 Opole, Piastowska 14 77 5416 415
Lisowska-Nowak Joanna
Główny Specjalista
Departament Współpracy z Zagranicą i Promocji Regionu
pokój: 6
45-083 Opole, Barlickiego 17 77 4429 346
Przybyła Klaudia
Starszy Specjalista
Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich
pokój: 35
45-867 Opole, Hallera 9 77 4482 169
Kluska Natalia
Sekretarka
Departament Finansów
pokój: brak danych
45-082 Opole, Piastowska 14 77 5416 600
Hołota Agnieszka
Starszy Specjalista
Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich
pokój: 39.4
45-867 Opole, Hallera 9 77 4483 257
Szarkowski Rafał
Starszy Inspektor
Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich
pokój: 35
45-867 Opole, Hallera 9 77 4483 249
Słaboń Magdalena
Starszy Specjalista
Departament Polityki Regionalnej i Przestrzennej
pokój: 202
45-867 Opole, Hallera 9 77 4482 175
Okos Karolina
Inspektor
Departament Organizacyjno - Administracyjny
pokój: Piastowska 12 pok. 202
45-082 Opole, Piastowska 14 77 5416 480
Józwenko Łukasz
Inspektor
Gabinet Marszałka
pokój: 2
45-083 Opole, Barlickiego 17 77 5416 898
Orpel Danuta
Inspektor
Departament Ochrony Środowiska
pokój: 1
45-867 Opole, Hallera 9 77 4483 275
Duda Wioleta
Specjalista
Departament Edukacji i Rynku Pracy
pokój: 207
45-082 Opole, Piastowska 17 77 44 67 834
Jedlikowska-Pisarczyk Anna
Sekretarka
Departament Cyfryzacji
pokój: brak danych
45-082 Opole, Piastowska 14 77 5416 364
Sławenta Iwona
Specjalista
Departament Ochrony Środowiska
pokój: 5
45-867 Opole, Hallera 9 77 4483 242
Huncia Żaneta
Starszy Specjalista
Departament Organizacyjno - Administracyjny
pokój: 180
45-082 Opole, Piastowska 14 77 5416 524
Ludwig Aneta
Starszy Specjalista
Departament Polityki Regionalnej i Przestrzennej
pokój: 202
45-867 Opole, Hallera 9 77 4482 171
Rzońca Barbara
Inspektor
Departament Funduszy Europejskich
pokój: 114
45-075 Opole, Krakowska 38 77 5493 820
Parobij Dorota
Starszy Specjalista
Departament Funduszy Europejskich
pokój: 12
45-075 Opole, Krakowska 38 77 5416 275
Kuglarz Arkadiusz
Dyrektor
Gabinet Marszałka
pokój: 4
45-083 Opole, Barlickiego 17 77 5416 870
Pijarowska Agnieszka
Podinspektor
Departament Funduszy Europejskich
pokój: 7
45-075 Opole, Krakowska 38 77 5416 279
Dąbrowski Bartosz
Podinspektor
Departament Funduszy Europejskich
pokój: 5
45-075 Opole, Krakowska 38 77 5416 277
Warzycha Marta
Podinspektor
Departament Organizacyjno - Administracyjny
pokój: 186
45-082 Opole, Piastowska 14 77 5416 582
Kuźnik Anna
Inspektor
Departament Polityki Regionalnej i Przestrzennej
pokój: brak danych
45-867 Opole, Hallera 9 77 4482 187
Galla Patrycja
Starszy Specjalista
Departament Funduszy Europejskich
pokój: 203
45-075 Opole, Krakowska 38 77 5416 233
Buła Andrzej
Marszałek Województwa Opolskiego
Marszałek Województwa
pokój: brak danych
45-082 Opole, Piastowska 14
Łukasiewicz Aleksandra
Podinspektor
Departament Zdrowia i Polityki Społecznej
pokój: 104.3
45-867 Opole, Hallera 9 77 4482 182
Duda Mirosław
Kierowca
Departament Organizacyjno - Administracyjny
pokój: brak danych
45-082 Opole, Piastowska 14
Konopacka Agnieszka
Starszy Specjalista
Departament Organizacyjno - Administracyjny
pokój: 162
45-082 Opole, Piastowska 14 77 5416 311
Halicki Przemysław
Inspektor
Departament Funduszy Europejskich
pokój: 305
45-075 Opole, Krakowska 38 77 5493 824
Linkiewicz Beata
Starszy Specjalista
Departament Polityki Regionalnej i Przestrzennej
pokój: 206/2
45-867 Opole, Hallera 9 77 4482 137
Janisz Maciej
Podinspektor
Departament Funduszy Europejskich
pokój: III piętro
48-300 Nysa, Słowiańska 19 77 4482 586
Janocha Joanna
Inspektor
Departament Funduszy Europejskich
pokój: 108, I piętro
45-075 Opole, Krakowska 38 77 5416 257
Jurkun Katarzyna
Starszy Specjalista
Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich
pokój: 21
45-867 Opole, Hallera 9 77 4483 261
Sadło Tomasz
Inspektor
Departament Funduszy Europejskich
pokój: brak danych
45-078 Opole, Leona Powolnego 8 77 54 93 503
Janus Agnieszka
Inspektor
Biuro Dialogu i Partnerstwa Obywatelskiego
pokój: 211
45-082 Opole, Piastowska 17 77 4467 843
Kinas Katarzyna
Podinspektor
Departament Funduszy Europejskich
pokój: 5
45-075 Opole, Krakowska 38 77 5416 220
Faroń Marcin
Główny Specjalista
Departament Funduszy Europejskich
pokój: 14
45-075 Opole, Krakowska 38 77 5416 247
Olszewska Justyna
Specjalista
Departament Funduszy Europejskich
pokój: parter
45-078 Opole, Leona Powolnego 8 77 5493501
Grządkowska Katarzyna
Starszy Specjalista
Departament Funduszy Europejskich
pokój: 4
45-075 Opole, Krakowska 38 77 5493 821
Światły Anna
Podinspektor
Departament Funduszy Europejskich
pokój: 11
45-075 Opole, Krakowska 38 77 5416 207
Markowicz Florentyna
Specjalista
Departament Ochrony Środowiska
pokój: 5
45-867 Opole, Hallera 9 77 4483 240
Swoboda Bartosz
Starszy Specjalista
Departament Kultury Sportu i Turystyki
pokój: 3.4
45-053 Opole, Żeromskiego 3 77 4429 334
Orpel Bartłomiej
Inspektor
Departament Skarbu Województwa
pokój: 308 Piastowska 12
45-082 Opole, Piastowska 14 77 4482 460
Bidzińska Iwona
Starszy Specjalista
Departament Organizacyjno - Administracyjny
pokój: 103 - Piastowska 12
45-082 Opole, Piastowska 14 77 5416 569
Smoliński Marek
Kierowca
Departament Organizacyjno - Administracyjny
pokój: brak danych
45-082 Opole, Piastowska 14
Bondarewicz Ilona
Starszy Specjalista
Departament Funduszy Europejskich
pokój: 115
45-075 Opole, Krakowska 38 77 5416 212
Kosik Przemysław
Starszy Specjalista
Departament Funduszy Europejskich
pokój: 5
45-075 Opole, Krakowska 38 77 5416 219
Kłonowski Witold
Konserwator
Departament Organizacyjno - Administracyjny
pokój: Piastowska 13
45-082 Opole, Piastowska 14 77 5416 398
Starowicz Adrian
Inspektor
Departament Infrastruktury i Gospodarki
pokój: brak danych
45-867 Opole, Hallera 9 77 4482 144
Małolepsza Halina
Robotnik gospodarczy
Departament Organizacyjno - Administracyjny
pokój: Ostrówek Obsługa spotkań
45-082 Opole, Piastowska 14 77 5416 434
Stokłosa Sylwia
Podinspektor
Departament Funduszy Europejskich
pokój: 304
45-075 Opole, Krakowska 38 77 5493 825
Poskart Agata
Starszy Specjalista
Departament Organizacyjno - Administracyjny
pokój: 170
45-082 Opole, Piastowska 14 77 5416 521
Kruk Alicja
Podinspektor
Departament Rolnictwa i Rozwoju Wsi
pokój: 403
45-867 Opole, Hallera 9 77 4482 107
Damboń-Kandziora Izabela
Dyrektor
Departament Zdrowia i Polityki Społecznej
pokój: 103.1
45-867 Opole, Hallera 9 77 4482 163
Starzec Nikola
Starszy Specjalista
Departament Polityki Regionalnej i Przestrzennej
pokój: 204
45-867 Opole, Hallera 9 77 4482 177
Berestecka Katarzyna
Podinspektor
Departament Funduszy Europejskich
pokój: 106
45-075 Opole, Krakowska 38 77 5416 253
Langner Monika
Podinspektor
Departament Funduszy Europejskich
pokój: 202
45-075 Opole, Krakowska 38 77 5416 227
Wojtuś-Bara Agata
Sekretarka
Departament Ochrony Środowiska
pokój: 105
45-867 Opole, Hallera 9 77 4429 310
Mrówka Joanna
Specjalista
Departament Funduszy Europejskich
pokój: 112
45-075 Opole, Krakowska 38 77 5493 818
Skawińska Aneta
Sekretarka
Biuro Bezpieczeństwa
pokój: 204
45-082 Opole, Piastowska 14 77 5416 450
Szczęsny Jarosław
Główny Specjalista
Departament Ochrony Środowiska
pokój: 25
45-867 Opole, Hallera 9 77 4429 359
Dzierżan Kamila
Sekretarka
Departament Ochrony Środowiska
pokój: 105
45-867 Opole, Hallera 9 77 4429 310
Kościelna-Guzial Marta
Starszy Specjalista
Departament Finansów
pokój: brak danych
45-082 Opole, Piastowska 14 77 5416 433
Dwojak Katarzyna
Podinspektor
Departament Funduszy Europejskich
pokój: brak danych
45-078 Opole, Leona Powolnego 8 tel. 77 54 93 502
Pabijan-Kowalska Judyta
Starszy Specjalista
Departament Funduszy Europejskich
pokój: 8
45-075 Opole, Krakowska 38 77 5416 284
Lech Michał
Inspektor
Departament Kultury Sportu i Turystyki
pokój: 3.1
45-053 Opole, Żeromskiego 3 77 4429 332
Zapała Aleksandra
Podinspektor
Departament Skarbu Województwa
pokój: 102 (I piętro)
45-078 Opole, Leona Powolnego 8 77 4482 198
Glinkowska Joanna
Podinspektor
Departament Ochrony Środowiska
pokój: 24
45-867 Opole, Hallera 9 77 4483 239
Kasztelan Przemysław
Sekretarka
Biuro Sejmiku
pokój: 26
45-082 Opole, Piastowska 14 77 5416 551
Wrona Piotr
Główny Specjalista
Gabinet Marszałka
pokój: 2
45-083 Opole, Barlickiego 17 77 5416 898
Superczyńska Karolina
Inspektor
Departament Infrastruktury i Gospodarki
pokój: brak danych
45-867 Opole, Hallera 9 77 4482 126
Kuźmin Monika
Podinspektor
Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich
pokój: 35.2
45-867 Opole, Hallera 9 77 4483 208
Wróbel Marta
Starszy Specjalista
Departament Ochrony Środowiska
pokój: 24
45-867 Opole, Hallera 9 77 4429 358
Wąsik Katarzyna
Sekretarka
Departament Organizacyjno - Administracyjny
pokój: 171
45-082 Opole, Piastowska 14 77 5416 523
Szałaj Przemysław
Specjalista
Departament Funduszy Europejskich
pokój: 114
45-075 Opole, Krakowska 38 77 5493 819
Gołoś Tomasz
Informatyk
Departament Cyfryzacji
pokój: B
45-082 Opole, Piastowska 14 77 5416 362
Wardawy Jagoda
Podinspektor
Departament Ochrony Środowiska
pokój: 25
45-867 Opole, Hallera 9 77 4483 245
Teodorowicz Agnieszka
Podinspektor
Departament Polityki Regionalnej i Przestrzennej
pokój: 204
45-867 Opole, Hallera 9 77 4482 178
Sałatyńska Barbara
Sekretarka
Departament Skarbu Województwa
pokój: 200
45-078 Opole, Leona Powolnego 8 77 4482 190
Grzyb Piotr
Główny Specjalista
Departament Kultury Sportu i Turystyki
pokój: 4.5
45-053 Opole, Żeromskiego 3 77 4429 322
Kulesza-Gałka Wita
Podinspektor
Departament Organizacyjno - Administracyjny
pokój: 103 - Piastowska 12
45-082 Opole, Piastowska 14 77 5416 412
Pieroń Krzysztof
Z-ca Dyrektora
Departament Rolnictwa i Rozwoju Wsi
pokój: 301.4
45-867 Opole, Hallera 9 77 4482 103
Orłowski Wojciech
Główny Specjalista
Departament Finansów
pokój: brak danych
45-082 Opole, Piastowska 14 77 5416 356
Goniowska Krystyna
Specjalista
Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich
pokój: 39.3
45-867 Opole, Hallera 9 77 4483246
Wołek Joanna
Inspektor
Departament Zdrowia i Polityki Społecznej
pokój: 22
45-867 Opole, Hallera 9 77 4482 168
Lakwa Agnieszka
Sekretarka
Departament Organizacyjno - Administracyjny
pokój: Ostrówek sala nr 3
45-082 Opole, Piastowska 14 77 5416 514
Kochan Helena
Kierownik
Departament Rolnictwa i Rozwoju Wsi
pokój: 402.2
45-867 Opole, Hallera 9 77 4482 184
Hutna Dagmara
Sekretarka
Departament Organizacyjno - Administracyjny
pokój: punk informacyjny (dawna szatnia)
45-082 Opole, Piastowska 14 77 5416 332
Chyra Bartosz
Podinspektor
Departament Ochrony Środowiska
pokój: 4
45-867 Opole, Hallera 9 77 44 83 275
Borzym Ewa
Starszy Specjalista
Departament Funduszy Europejskich
pokój: brak danych
47-220 Kędzierzyn-Koźle, Damrota 30 77 4034 179
Królikowska-Świątek Iwona
Kierownik
Departament Skarbu Województwa
pokój: 201 ( II piętro)
45-078 Opole, Leona Powolnego 8 77 4482 195
Godlewska Ewelina
Podinspektor
Departament Funduszy Europejskich
pokój: 213
45-075 Opole, Krakowska 38 77 5493 805
Wlazło Elżbieta
Starszy Specjalista
Departament Funduszy Europejskich
pokój: 110
45-075 Opole, Krakowska 38 77 5416 214
Kordzińska-Żaba Marta
Podinspektor
Departament Kultury Sportu i Turystyki
pokój: brak danych
45-053 Opole, Żeromskiego 3 77 4429 327
Karbowicz Piotr
Radca Prawny
Departament Organizacyjno - Administracyjny
pokój: 10
45-075 Opole, Krakowska 38
Kierońska-Ignaciuk Magdalena
Inspektor
Departament Cyfryzacji
pokój: brak danych
45-082 Opole, Piastowska 14 77 5416 359
Pośpiech Joanna
Podinspektor
Departament Funduszy Europejskich
pokój: 203
45-075 Opole, Krakowska 38 77 54 16 270
Skowronek Justyna
Inspektor
Departament Ochrony Środowiska
pokój: 4
45-867 Opole, Hallera 9 77 4483 219
Donath-Kasiura Zuzanna
Wicemarszałek Województwa Opolskiego
Marszałek Województwa
pokój: Ostrówek 2-3
45-082 Opole, Piastowska 14 775416524
Jurek Monika
Dyrektor
Departament Edukacji i Rynku Pracy
pokój: 205
45-082 Opole, Piastowska 17 77 4467 839
Gwiżdż Olaf
Starszy Specjalista
Departament Polityki Regionalnej i Przestrzennej
pokój: 204
45-867 Opole, Hallera 9 77 4482 181
Gajda Tobiasz
Starszy Specjalista
Biuro Dialogu i Partnerstwa Obywatelskiego
pokój: 209
45-082 Opole, Piastowska 17 77 4467 848
Urbański Miłosz
Podinspektor
Departament Skarbu Województwa
pokój: brak danych
45-082 Opole, Piastowska 14
Gołąb Andrzej
Kierowca
Departament Organizacyjno - Administracyjny
pokój: brak danych
45-088 Opole, Ostrówek 5-7
Budzan Aneta
Sekretarka
Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich
pokój: 43
45-867 Opole, Hallera 9 77 4483 241
Zaleski Arkadiusz
Specjalista
Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich
pokój: 23
45-867 Opole, Hallera 9 77 4483 206
Lipka Anna
Podinspektor
Departament Ochrony Środowiska
pokój: 4
45-867 Opole, Hallera 9 77 44 83 275
Pańczyk Sabina
Starszy Specjalista
Departament Kultury Sportu i Turystyki
pokój: brak danych
45-053 Opole, Żeromskiego 3 77 4429 329
Tromsa Ilona
Specjalista
Departament Organizacyjno - Administracyjny
pokój: brak danych
45-082 Opole, Piastowska 14 77 5416 521
Dziuk Agata
Specjalista
Departament Funduszy Europejskich
pokój: 206
45-075 Opole, Krakowska 38 77 5493 841
Zbiegieni Marcin
Inspektor
Departament Kultury Sportu i Turystyki
pokój: brak danych
45-053 Opole, Żeromskiego 3 77 4429 334
Marsolek Erwin
Główny Specjalista
Departament Skarbu Województwa
pokój: 100 ( I piętro)
45-078 Opole, Leona Powolnego 8 77 4482 199
Błyszcz Ewelina
Sekretarka
Departament Współpracy z Zagranicą i Promocji Regionu
pokój: 5
45-083 Opole, Barlickiego 17 77 4429 340
Kala Aleksandra
Sekretarka
Departament Infrastruktury i Gospodarki
pokój: 4
45-867 Opole, Hallera 9 77 4482 140
Olszowska Kinga
Pomoc administracyjna
Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich
pokój: 2
45-867 Opole, Hallera 9 77 4483 259
Sobieszek Magda
Podinspektor
Departament Funduszy Europejskich
pokój: 104
45-075 Opole, Krakowska 38 77 5416 276
Rudziewicz Jolanta
Kancelista
Departament Organizacyjno - Administracyjny
pokój: Ostrówek sala nr 3
45-082 Opole, Piastowska 14 77 5416 514
Jasiewicz Alicja
Starszy Specjalista
Departament Zdrowia i Polityki Społecznej
pokój: 22
45-867 Opole, Hallera 9 77 4482 180
Tylczyńska Dominika
Specjalista
Departament Współpracy z Zagranicą i Promocji Regionu
pokój: 3
45-083 Opole, Barlickiego 17 77 4429 344
Jarmuziewicz Tadeusz
Główny Specjalista
Departament Polityki Regionalnej i Przestrzennej
pokój: brak danych
45-867 Opole, Hallera 9 77 4482 118
Barcz Olaf
Podinspektor
Departament Infrastruktury i Gospodarki
pokój: brak danych
45-867 Opole, Hallera 9 77 4482 303
Ostaszewska Mariola
Podinspektor
Departament Funduszy Europejskich
pokój: 106
45-075 Opole, Krakowska 38 77 5416 245
Łacny Marta
Sekretarka
Departament Organizacyjno - Administracyjny
pokój: Piastowska 12 pok.302
45-082 Opole, Piastowska 14 77 5416 541
Okoń Ewa
Główny Specjalista
Departament Zdrowia i Polityki Społecznej
pokój: 22
45-867 Opole, Hallera 9 77 4482 172
Nowak Kamil
Specjalista
Departament Ochrony Środowiska
pokój: 108
45-867 Opole, Hallera 9 77 4483 276
Krystosek Tomasz
Inspektor
Departament Ochrony Środowiska
pokój: brak danych
45-078 Opole, Leona Powolnego 8 77 5493 871
Kowzan Adam
Inspektor
Departament Finansów
pokój: Piastowska 12 II p. pok.202
45-082 Opole, Piastowska 14 77 5416 432
Bednarz-Białowąs Marta
Podinspektor
Departament Funduszy Europejskich
pokój: 211
45-075 Opole, Krakowska 38 77 5416263
Padamczyk Hanna
Podinspektor
Departament Polityki Regionalnej i Przestrzennej
pokój: brak danych
45-867 Opole, Hallera 9 77 4482 200
Draguć Jarosław
Sekretarka
Gabinet Marszałka
pokój: 2
45-083 Opole, Barlickiego 17 77 5416 891
Kubica Beata
Główny Specjalista
Departament Zdrowia i Polityki Społecznej
pokój: 104.2
45-867 Opole, Hallera 9 77 4482 129
Jagoda Ewa
Specjalista
Departament Współpracy z Zagranicą i Promocji Regionu
pokój: 3
45-083 Opole, Barlickiego 17 77 541 68 48
Biedroń Dajana
Sekretarka
Departament Kultury Sportu i Turystyki
pokój: brak danych
45-053 Opole, Żeromskiego 3 77 4429 330
Zapała Wiktoria
Specjalista
Departament Finansów
pokój: brak danych
brak danych
Grabowska Anna
Specjalista
Departament Organizacyjno - Administracyjny
pokój: Piastowska 13 pok.307
45-082 Opole, Piastowska 14 77 5416 633
Wiesiołek Anna
Podinspektor
Departament Funduszy Europejskich
pokój: brak danych
45-075 Opole, Krakowska 38
Maćków Maciej
Zaopatrzeniowiec
Departament Cyfryzacji
pokój: B
45-082 Opole, Piastowska 14 77 5416 377
Wieja Rafał
Młodszy Referent
Departament Cyfryzacji
pokój: 3 box 1
45-082 Opole, Piastowska 14 77 5416 320
Szynol Jarosław
Inspektor
Departament Kultury Sportu i Turystyki
pokój: brak danych
45-053 Opole, Żeromskiego 3 77 4429 320
Morka Monika
Podinspektor
Departament Zdrowia i Polityki Społecznej
pokój: 22
45-867 Opole, Hallera 9 77 4483 230
Kupniewska-Olender Ewa
Podinspektor
Departament Funduszy Europejskich
pokój: 214
45-075 Opole, Krakowska 38 77 5493 831
Dziedzic Anna
Podinspektor
Departament Funduszy Europejskich
pokój: 214
45-075 Opole, Krakowska 38 77 5493 831
Tańczuk Tomasz
Programista Aplikacji
Departament Ochrony Środowiska
pokój: brak danych
45-078 Opole, Leona Powolnego 8 77 5493 875
Jarząb Florian
Pomoc administracyjna
Gabinet Marszałka
pokój: 4A
45-083 Opole, Barlickiego 17 77 5416 843
Hebda Przemysław
Podinspektor
Departament Polityki Regionalnej i Przestrzennej
pokój: brak danych
45-053 Opole, Żeromskiego 3 77 4412 765 wew. 356
Marcak Tomasz
Inspektor
Departament Cyfryzacji
pokój: B
45-082 Opole, Piastowska 14
Wojciechowska Patrycja
Specjalista
Departament Ochrony Środowiska
pokój: brak danych
45-078 Opole, Leona Powolnego 8 77 5493 870
Oborska Magdalena
Starszy Inspektor
Departament Organizacyjno - Administracyjny
pokój: Piastowska 12 II p. pok.202
45-082 Opole, Piastowska 14 77 5416 409
Zwarycz Aleksandra
Z-ca Dyrektora
Biuro Dialogu i Partnerstwa Obywatelskiego
pokój: 209
45-082 Opole, Piastowska 17 77 4467 841
Heczko Beata
Specjalista
Departament Ochrony Środowiska
pokój: brak danych
45-078 Opole, Leona Powolnego 8 77 5493 875
Hańbicka Natalia
Inspektor
Departament Skarbu Województwa
pokój: 203 ( II pietro)
45-078 Opole, Leona Powolnego 8 77 5493 876
Słotwińska Anna
Specjalista
Departament Ochrony Środowiska
pokój: brak danych
45-078 Opole, Leona Powolnego 8 77 5493 873
Seremak-Marko Joanna
Specjalista
Departament Edukacji i Rynku Pracy
pokój: 207
45-082 Opole, Piastowska 17 77 44 67 835
Tatar Ewa
Starszy Specjalista
Departament Rolnictwa i Rozwoju Wsi
pokój: 402.2
45-082 Opole, Piastowska 14 130
Kotyla Urszula
Podinspektor
Departament Funduszy Europejskich
pokój: 104
45-075 Opole, Krakowska 38 242
Dzido Joanna
Główny Specjalista
Departament Współpracy z Zagranicą i Promocji Regionu
pokój: brak danych
45-083 Opole, Barlickiego 17
Szczygieł Anna
Podinspektor
Departament Funduszy Europejskich
pokój: 203
45-075 Opole, Krakowska 38 77 54 16 225
Krysiak Tomasz
Podinspektor
Departament Funduszy Europejskich
pokój: 107
45-075 Opole, Krakowska 38 243
Jaschkowitz Jacqueline
Podinspektor
Biuro Sejmiku
pokój: 29
45-082 Opole, Piastowska 14 77 54 16 546
Józef Denis
Pomoc administracyjna
Departament Skarbu Województwa
pokój: brak danych
45-078 Opole, Leona Powolnego 8
Szoprun Justyna
Główny Specjalista
Departament Funduszy Europejskich
pokój: 112
45-075 Opole, Krakowska 38 77 5493 816
Błaszczyk-Leśniak Małgorzata
Starszy Inspektor
Departament Polityki Regionalnej i Przestrzennej
pokój: 206/1
45-867 Opole, Hallera 9 77 4482 135
Sękowska Iwona
Główny Specjalista
Departament Współpracy z Zagranicą i Promocji Regionu
pokój: 4
45-083 Opole, Barlickiego 17 77 4429 342
Dębicka Lidia
Umowa zlecenie
Departament Zdrowia i Polityki Społecznej
pokój: brak danych
brak danych
Falkowska-Bauch Anna
Główny Specjalista
Departament Finansów
pokój: 4
45-082 Opole, Piastowska 14 77 5416 461
Grabelus Manfred
Dyrektor
Departament Ochrony Środowiska
pokój: 105A
45-867 Opole, Hallera 9 77 4429 311
Gumienna Karolina
Inspektor
Departament Zdrowia i Polityki Społecznej
pokój: 101.1
45-867 Opole, Hallera 9 77 4482 179
Głąb Brygida
Kierownik
Departament Funduszy Europejskich
pokój: 116
45-075 Opole, Krakowska 38 77 5416 211
Puszcz Magdalena
Inspektor
Departament Funduszy Europejskich
pokój: 104
45-075 Opole, Krakowska 38 77 5416 281
Marek Iwona
Główny Specjalista
Departament Organizacyjno - Administracyjny
pokój: 166
45-082 Opole, Piastowska 14 77 5416 586
Mazur Stanisław
Skarbnik Województwa Opolskiego
Skarbnik Województwa
pokój: brak danych
45-082 Opole, Piastowska 14 77 5416 540
Kraus Katarzyna
Starszy Specjalista
Departament Infrastruktury i Gospodarki
pokój: 1.1.
45-867 Opole, Hallera 9 77 4482 150
Pasławska Elżbieta
Podinspektor
Departament Kultury Sportu i Turystyki
pokój: IV piętro
45-053 Opole, Żeromskiego 3 77 4429 326
Piechówka Katarzyna
Podinspektor
Departament Organizacyjno - Administracyjny
pokój: 186
45-082 Opole, Piastowska 14 77 5416 312
Kajda Katarzyna
Główny Specjalista
Departament Funduszy Europejskich
pokój: 208
45-075 Opole, Krakowska 38 77 5416 268
Rosińska Sylwia
Kierownik
Departament Organizacyjno - Administracyjny
pokój: 106
45-082 Opole, Piastowska 14 77 5416 313
Szałecka-Ptak Katarzyna
Starszy Inspektor
Departament Kultury Sportu i Turystyki
pokój: 3.6
45-053 Opole, Żeromskiego 3 77 4429 336
Łebzuch Przemysław
Główny Specjalista
Biuro Województwa Opolskiego w Moguncji
pokój: brak danych
D-55116 Mainz, Große Bleiche 60-62 +49 6131 3295 737
Gąsiorowska Amelia
Starszy Specjalista
Biuro Dialogu i Partnerstwa Obywatelskiego
pokój: 212
45-082 Opole, Piastowska 17 77 4467 844
Kwiecień Ewa
Starszy Inspektor
Departament Funduszy Europejskich
pokój: 304
45-075 Opole, Krakowska 38 77 5493 825
Magosz Ewa
Inspektor
Departament Funduszy Europejskich
pokój: 106
45-075 Opole, Krakowska 38 77 5416 278
Hein Jolanta
Starszy Specjalista
Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich
pokój: 39.2
45-867 Opole, Hallera 9 77 4483 233
Normantowicz Anna
Inspektor
Departament Finansów
pokój: 105
45-082 Opole, Piastowska 14 77 5416 479
Deręg Wiesława
Główny Specjalista
Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich
pokój: 21
45-867 Opole, Hallera 9 77 4483 216
Grabelus Beata
Główny Specjalista
Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich
pokój: 39.4
45-867 Opole, Hallera 9 77 4483 257
Dybała-Walecko Joanna
Inspektor
Departament Funduszy Europejskich
pokój: 9
45-075 Opole, Krakowska 38 77 5416 209
Partyka Jacek
Z-ca Dyrektora
Departament Funduszy Europejskich
pokój: 23
45-075 Opole, Krakowska 38 77 5416 241
Kamińska Agnieszka
Dyrektor
Departament Kultury Sportu i Turystyki
pokój: III piętro
45-053 Opole, Żeromskiego 3 77 4429 330
Honcza Manfred
Kierowca
Departament Organizacyjno - Administracyjny
pokój: brak danych
45-082 Opole, Piastowska 14
Augustyniak Grzegorz
Kierownik
Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich
pokój: 23
45-867 Opole, Hallera 9 77 4483 281
Karawan Marek
Podinspektor
Departament Infrastruktury i Gospodarki
pokój: 415
45-867 Opole, Hallera 9 77 4482 156
Bliźnicki Paweł
Główny Specjalista
Departament Współpracy z Zagranicą i Promocji Regionu
pokój: 3
45-083 Opole, Barlickiego 17 77 4429 345
Wojtkiewicz Anna
Inspektor
Departament Finansów
pokój: 104
45-082 Opole, Piastowska 14 77 5416 397
Ros Małgorzata
Inspektor
Departament Infrastruktury i Gospodarki
pokój: 3.1.
45-867 Opole, Hallera 9 77 4482 145
Wilisowska Justyna
Inspektor
Departament Funduszy Europejskich
pokój: 202
45-075 Opole, Krakowska 38 77 5416 234
Kampa Anna
Starszy Specjalista
Departament Ochrony Środowiska
pokój: 25
45-867 Opole, Hallera 9 77 4429 317
Raczyński Adam
Sekretarka
Biuro Sejmiku
pokój: brak danych
45-082 Opole, Piastowska 14 77 5416 546
Gadzicka Natalia
Inspektor
Departament Funduszy Europejskich
pokój: parter
45-078 Opole, Leona Powolnego 8 77 5493 506
KWASIK JOANNA
Inspektor
Departament Funduszy Europejskich
pokój: 109
45-075 Opole, Krakowska 38 77 5416 246
Tomczak Mateusz
Sekretarka
Gabinet Marszałka
pokój: 2
45-083 Opole, Barlickiego 17 77 5416 898
Stodoła Magdalena
Sekretarz Województwa
Marszałek Województwa
pokój: 168
45-082 Opole, Piastowska 14 77 5416 541
Sprung Katarzyna
Robotnik gospodarczy
Departament Organizacyjno - Administracyjny
pokój: Ostrówek
45-082 Opole, Piastowska 14 77 5416 309
Nowak Artur
Główny Specjalista
Departament Skarbu Województwa
pokój: 305
45-082 Opole, Piastowska 14 77 5416 394
Polak Przemysław
Starszy Specjalista
Departament Organizacyjno - Administracyjny
pokój: Piastowska 12 II piętro pok.208
45-082 Opole, Piastowska 14 77 5416 515
Bilski Zbigniew
Podinspektor
Departament Infrastruktury i Gospodarki
pokój: brak danych
45-867 Opole, Hallera 9 77 4482 154
Młodzińska Agnieszka
Podinspektor
Departament Funduszy Europejskich
pokój: 111
45-075 Opole, Krakowska 38 77 5493 814
Śmiech Błażej
Podinspektor
Departament Infrastruktury i Gospodarki
pokój: 39.2
45-867 Opole, Hallera 9 77 4482 148
Letki Agata
Główny Specjalista
Departament Finansów
pokój: 108 - Piastowska 13
45-082 Opole, Piastowska 14 77 5416 433
Niemczyk Iwona
Podinspektor
Departament Infrastruktury i Gospodarki
pokój: 2.2
45-867 Opole, Hallera 9 77 4482 147
Sekita Joanna
Podinspektor
Departament Ochrony Środowiska
pokój: 5
45-867 Opole, Hallera 9 77 4429 356
Felusiak Marta
Starszy Specjalista
Departament Ochrony Środowiska
pokój: brak danych
45-078 Opole, Leona Powolnego 8 77 5493 873
Lasa Małgorzata
Sekretarka
Departament Rolnictwa i Rozwoju Wsi
pokój: 302.1
45-867 Opole, Hallera 9 77 4482 100
Wiśniewska Oliwia
Specjalista
Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich
pokój: 39.1
45-867 Opole, Hallera 9 77 4483 222
Ślęzak-Nowacka Katarzyna
Inspektor
Departament Zdrowia i Polityki Społecznej
pokój: 22
45-867 Opole, Hallera 9 77 4482 173
Labisz Monika
Podinspektor
Departament Funduszy Europejskich
pokój: 9
45-075 Opole, Krakowska 38 77 5416 210
Tas Radosław
Podinspektor
Departament Infrastruktury i Gospodarki
pokój: brak danych
45-867 Opole, Hallera 9 77 4482 146
Stelmach Kornelia
Pomoc administracyjna
Departament Organizacyjno - Administracyjny
pokój: Piastowska 12 pok.105
45-082 Opole, Piastowska 14 77 5416 327
Łuczak Elżbieta
Inspektor
Departament Rolnictwa i Rozwoju Wsi
pokój: brak danych
45-867 Opole, Hallera 9 77 4482 112
Mąka Klaudiusz
Podinspektor
Departament Rolnictwa i Rozwoju Wsi
pokój: 301.6
45-867 Opole, Hallera 9 77 4482 134
Borecka Magdalena
Podinspektor
Biuro Dialogu i Partnerstwa Obywatelskiego
pokój: brak danych
45-082 Opole, Piastowska 17 77 4467 848
Gromotka Maja
Pomoc administracyjna
Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich
pokój: 2
45-867 Opole, Hallera 9 77 4483 259
Lewicka Aleksandra
Inspektor
Departament Ochrony Środowiska
pokój: 4
45-867 Opole, Hallera 9 77 4483 232
Foltyn Tomasz
Archiwista
Departament Organizacyjno - Administracyjny
pokój: Głogowska 37
45-082 Opole, Piastowska 14 77 5416525
Rzany-Skierska Andrea
Specjalista
Departament Ochrony Środowiska
pokój: 5
45-867 Opole, Hallera 9 77 4483 242
Kosidło Daria
Inspektor
Departament Rolnictwa i Rozwoju Wsi
pokój: 401.2
45-867 Opole, Hallera 9 77 4482 114
Ryfiński Andrzej
Specjalista
Departament Funduszy Europejskich
pokój: 1
45-075 Opole, Krakowska 38 77 5416 237
Florianowicz Marek
Główny Specjalista
Biuro Bezpieczeństwa
pokój: brak danych
45-082 Opole, Piastowska 14
Błaszczak-Lipińska Aleksandra
Sekretarka
Departament Edukacji i Rynku Pracy
pokój: 204
45-082 Opole, Piastowska 17 77 44 67 837
Basiński Tomasz
Główny Specjalista
Biuro Kontroli i Audytu
pokój: 4
45-053 Opole, Żeromskiego 3 77 5416 807
Bereźnicka Anna
Główny Specjalista
Departament Współpracy z Zagranicą i Promocji Regionu
pokój: brak danych
45-083 Opole, Barlickiego 17 77 4429 347
Czyżewska Anna
Główny Specjalista
Departament Funduszy Europejskich
pokój: 104
45-075 Opole, Krakowska 38 77 5416 251
Dorosz-Sobka Alina
Główny Specjalista
Departament Współpracy z Zagranicą i Promocji Regionu
pokój: 6
45-083 Opole, Barlickiego 17 77 4429 346
Figiel Mateusz
Z-ca Dyrektora
Departament Współpracy z Zagranicą i Promocji Regionu
pokój: 6A
45-083 Opole, Barlickiego 17 77 4429 341
Kanius Katarzyna
Główny Specjalista
Departament Organizacyjno - Administracyjny
pokój: Piastowska 12 II p. pok.212
45-082 Opole, Piastowska 14 77 5416 444
Kozok Mariusz
Inspektor
Departament Skarbu Województwa
pokój: 100 ( I piętro)
45-078 Opole, Leona Powolnego 8 77 4482 194
Lisik Iwona
Audytor wewnętrzny
Biuro Kontroli i Audytu
pokój: 5
45-053 Opole, Żeromskiego 3 77 5416 802
Małkowiak Iwona
Inspektor
Departament Kultury Sportu i Turystyki
pokój: 3.2
45-053 Opole, Żeromskiego 3 77 4429 332
Michałowski Maciej
Główny Specjalista
Departament Polityki Regionalnej i Przestrzennej
pokój: 206/2
45-867 Opole, Hallera 9 77 4482 138
Mikołajczak Barbara
Główny Specjalista
Departament Organizacyjno - Administracyjny
pokój: 102 - Piastowska 12
45-082 Opole, Piastowska 14 77 5416 375
Okupniak Agnieszka
Dyrektor
Departament Współpracy z Zagranicą i Promocji Regionu
pokój: 5A
45-083 Opole, Barlickiego 17 77 4429 339
Kozina Adela
Główny Specjalista
Departament Organizacyjno - Administracyjny
pokój: Piastowska 12 pok.202
45-082 Opole, Piastowska 14 77 5416 468
Szumańska Agata
Kierownik
Departament Funduszy Europejskich
pokój: 101
45-075 Opole, Krakowska 38 77 5416 217
Wieliczko Jolanta
Sekretarka
Departament Zdrowia i Polityki Społecznej
pokój: 103
45-867 Opole, Hallera 9 77 4482 161
Wilczyńska Joanna
Główny Specjalista
Departament Organizacyjno - Administracyjny
pokój: 166
45-082 Opole, Piastowska 14 77 5416 516
Zawada Marian
Główny Specjalista
Biuro Kontroli i Audytu
pokój: 3
45-053 Opole, Żeromskiego 3 77 5416 813
Jóśko Piotr
Z-ca Dyrektora
Departament Cyfryzacji
pokój: D
45-082 Opole, Piastowska 14 77 5416 366
Kwolik Zuzanna
Inspektor
Departament Finansów
pokój: 107
45-082 Opole, Piastowska 14 77 5416 462
Świerczyńska Aleksandra
Rzecznik Funduszy Europejskich
Rzecznik Funduszy Europejskich
pokój: 4
45-075 Opole, Krakowska 38
Przygoda Tomasz
Główny Specjalista
Departament Rolnictwa i Rozwoju Wsi
pokój: 403
45-867 Opole, Hallera 9 77 4482 123
Kubalańca Zbigniew
Wicemarszałek Województwa Opolskiego
Marszałek Województwa
pokój: 180
45-082 Opole, Piastowska 14 77 5416 526
Chudalla Jolanta
Główny Specjalista
Departament Funduszy Europejskich
pokój: 212
45-075 Opole, Krakowska 38 77 5493 801
Kiecoń Teresa
Główny Specjalista
Departament Funduszy Europejskich
pokój: 3
45-075 Opole, Krakowska 38 77 5416 274
Suszek Magdalena
Starszy Inspektor
Departament Ochrony Środowiska
pokój: 24
45-867 Opole, Hallera 9 77 4483 244
Preuhs Halina
Starszy Specjalista
Departament Finansów
pokój: 107
45-082 Opole, Piastowska 14 77 5416 608
STEMPNIEWICZ TOMASZ
Audytor wewnętrzny
Biuro Kontroli i Audytu
pokój: 5
45-053 Opole, Żeromskiego 3 77 5416 803
Szukalska-Piekarz Mariola
Starszy Specjalista
Departament Funduszy Europejskich
pokój: brak danych
47-220 Kędzierzyn-Koźle, Damrota 30 77 4034 179
Piotrowska Marta
Inspektor
Departament Funduszy Europejskich
pokój: 111
45-075 Opole, Krakowska 38 77 5493 812
Rzadkowska Dominika
Kierownik
Departament Funduszy Europejskich
pokój: parter
45-078 Opole, Leona Powolnego 8 77 5493504
Wójcik Elżbieta
Inspektor
Departament Funduszy Europejskich
pokój: 206
45-075 Opole, Krakowska 38 77 5493 839
Pietrzak Renata
Starszy Inspektor
Departament Funduszy Europejskich
pokój: 105
45-075 Opole, Krakowska 38 77 5416 256
Kunstler Magdalena
Podinspektor
Departament Funduszy Europejskich
pokój: 215
45-075 Opole, Krakowska 38 77 5493 808
Grzybek Barbara
Starszy Inspektor
Departament Funduszy Europejskich
pokój: 211
45-075 Opole, Krakowska 38 77 5416 263
Morawa Elżbieta
Główny Specjalista
Departament Funduszy Europejskich
pokój: 204
45-075 Opole, Krakowska 38 77 5493 845
Relidzyńska-Bożentka Dorota
Inspektor
Departament Cyfryzacji
pokój: D
45-082 Opole, Piastowska 14 77 5416 502
Kobiela Piotr
Kierownik
Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich
pokój: 21a
45-867 Opole, Hallera 9 77 4483 231
Pawlik Sandra
Starszy Specjalista
Departament Organizacyjno - Administracyjny
pokój: 170
45-082 Opole, Piastowska 14 77 5416 510
Wyrąbek Iwona
Inspektor
Departament Funduszy Europejskich
pokój: 210
45-075 Opole, Krakowska 38 77 5416 262
Duda Zbigniew
Inspektor
Biuro Bezpieczeństwa
pokój: Piastowska 12 - pokój 204
45-082 Opole, Piastowska 14 77 5416 450
NOWOBILSKA ANETA
Starszy Specjalista
Departament Funduszy Europejskich
pokój: 202
45-075 Opole, Krakowska 38 77 5416 227
Gienieczko Natalia
Specjalista
Departament Ochrony Środowiska
pokój: 24
45-867 Opole, Hallera 9 77 4483258
ENGLOT-BRZOZOWSKA MILENA
Starszy Specjalista
Biuro Dialogu i Partnerstwa Obywatelskiego
pokój: brak danych
45-082 Opole, Piastowska 17 77 4467 843
Socha-Macina Renata
Sekretarka
Departament Organizacyjno - Administracyjny
pokój: 180
45-082 Opole, Piastowska 14 77 5416 526
Wójcik Ewelina
Inspektor
Departament Organizacyjno - Administracyjny
pokój: 111 - Piastowska 12
45-082 Opole, Piastowska 14 77 5416 373
Nowicka Karolina
Sekretarka
Departament Funduszy Europejskich
pokój: 301
45-075 Opole, Krakowska 38 77 5416 200
Odoj Karolina
Inspektor
Departament Kultury Sportu i Turystyki
pokój: brak danych
45-053 Opole, Żeromskiego 3 77 4429 331
Skotnicki Paweł
Główny Programista Aplikacji
Departament Cyfryzacji
pokój: 3 box 1
45-082 Opole, Piastowska 14 77 5416 624
Borecka Marzena
Starszy Specjalista
Departament Funduszy Europejskich
pokój: brak danych
45-078 Opole, Leona Powolnego 8 77 54 93 501
Ciupińska Arleta
Starszy archiwista
Departament Organizacyjno - Administracyjny
pokój: Głogowska 37
45-082 Opole, Piastowska 14 77 5416 407
Przyborowicz Jolanta
Sekretarka
Departament Polityki Regionalnej i Przestrzennej
pokój: brak danych
45-867 Opole, Hallera 9 77 4482 201
Chomyn Piotr
Inspektor
Departament Funduszy Europejskich
pokój: III piętro
48-300 Nysa, Słowiańska 19 77 4482 586
Wuczkowska Magdalena
Starszy Specjalista
Departament Finansów
pokój: brak danych
45-082 Opole, Piastowska 14 77 5416 629
Wójcik Paweł
Sekretarka
Biuro Dialogu i Partnerstwa Obywatelskiego
pokój: 209
45-082 Opole, Piastowska 17 77 4467 847
Wójcik Iwona
Podinspektor
Departament Infrastruktury i Gospodarki
pokój: 3.1.
45-867 Opole, Hallera 9 77 4482 167
Brach Justyna
Podinspektor
Departament Funduszy Europejskich
pokój: 205
45-075 Opole, Krakowska 38 77 5493 838
Michlik Krzysztof
Inspektor
Departament Funduszy Europejskich
pokój: 13
45-075 Opole, Krakowska 38 77 5416 204
Janicka Agnieszka
Inspektor
Departament Funduszy Europejskich
pokój: 213
45-075 Opole, Krakowska 38 77 5493 805
Ogłaza Szymon
Członek Zarządu Województwa Opolskiego
Marszałek Województwa
pokój: 170
45-082 Opole, Piastowska 14 77 5416 521
Polak Paweł
Z-ca Dyrektora
Departament Zdrowia i Polityki Społecznej
pokój: 102
45-867 Opole, Hallera 9 77 4482 251
Modrzejewski Paweł
Podinspektor
Departament Finansów
pokój: 301
45-082 Opole, Piastowska 14 77 5416 609
Rosa Patryk
Specjalista
Departament Ochrony Środowiska
pokój: 5
45-867 Opole, Hallera 9 77 44 29 356
Oszańca Katarzyna
Główny Specjalista
Departament Ochrony Środowiska
pokój: brak danych
45-078 Opole, Leona Powolnego 8 77 5493 874
Orłowska-Mamzer Małgorzata
Podinspektor
Departament Organizacyjno - Administracyjny
pokój: 104 - Piastowska 12
45-082 Opole, Piastowska 14 77 5416 343
Macukiewicz Karolina
Specjalista
Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich
pokój: 35.1
45-867 Opole, Hallera 9 77 4483 252
Kąciak Magdalena
Inspektor
Departament Kultury Sportu i Turystyki
pokój: brak danych
45-053 Opole, Żeromskiego 3 77 4429 329
Piskorski Jarosław
Specjalista
Departament Infrastruktury i Gospodarki
pokój: brak danych
45-867 Opole, Hallera 9 77 4483 203
Pelc-Czajkowska Anna
Inspektor
Departament Organizacyjno - Administracyjny
pokój: 103 - Piastowska 12
45-082 Opole, Piastowska 14 77 5416 342
Zając Daria
Specjalista
Departament Funduszy Europejskich
pokój: 304
45-075 Opole, Krakowska 38 77 5493 825
Szymkowicz Paweł
Główny Specjalista
Departament Funduszy Europejskich
pokój: 12
45-075 Opole, Krakowska 38 77 5416 273
Szarzyńska Barbara
Inspektor
Departament Kultury Sportu i Turystyki
pokój: brak danych
45-053 Opole, Żeromskiego 3 77 4429 325
Wójcik Ewelina
Specjalista
Departament Funduszy Europejskich
pokój: 12
45-075 Opole, Krakowska 38 77 5416 275
Górska Justyna
Starszy Specjalista
Departament Rolnictwa i Rozwoju Wsi
pokój: 402.2
45-867 Opole, Hallera 9 77 4482 118
Wytrykusz Paweł
Specjalista
Departament Organizacyjno - Administracyjny
pokój: Ostrówek sala nr 3
45-082 Opole, Piastowska 14 77 5416 331
Kubiak Tomasz
Podinspektor
Departament Współpracy z Zagranicą i Promocji Regionu
pokój: brak danych
45-083 Opole, Barlickiego 17

Nasze serwisy