Obwody łowieckie

Uchwała nr XXIII/225/2020 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 27.10.2020r. w sprawie podziału województwa opolskiego na obwody łowieckie oraz zaliczenia obwodów łowieckich do kategorii

Załącznik nr 3 (obwody 1-20)

Załącznik nr 3 (obwody 21-40)

Załącznik nr 3 (obwody 41-60)

Załącznik nr 3 (obwody 61-80)

Załącznik nr 3 (obwody 81-100)

Załącznik nr 3 (obwody 101-123)

Załącznik nr 3 (obwody124-147)

 

Rozpatrzenie uwag (art. 27 ust. 16 ustawy Prawo łowieckie)

Nasze serwisy