Posiedzenie Komisji Edukacji, Dialogu Obywatelskiego i Wielokulturowości Sejmiku Województwa

Mapa niedostępna

Data/Czas
Data(y) - 09/07/2024
14:00 - 15:30


Posiedzenie Komisji Edukacji, Dialogu Obywatelskiego i Wielokulturowości Sejmiku Województwa – m.in. zaopiniowanie projektów uchwał w sprawie: ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli, zatrudnionych w jednostkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Województwo Opolskie; przyjęcia regulaminów przyznawania stypendiów – dla uczniów szkół zawodowych i artystycznych w ramach projektu „Marszałkowski Program Stypendialny dla uczniów szkół i placówek kształcenia zawodowego województwa opolskiego” oraz dla uczniów kształcenia ogólnego w ramach projektu „Marszałkowskiego Programu Stypendialnego dla uczniów szkół i placówek kształcenia ogólnego województwa opolskiego” (obydwa programy realizowane w ramach programu regionalnego FEO 2021-2027).

Uczestnicy: Członkowie komisji, przedstawiciel zarządu województwa

– Posiedzenie on-line

Nasze serwisy