Aktualności PROW

Herb Województwa Opolskiego

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi jako instytucja zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 ogłosił Konkurs nr 3/2019 dla

Herb Województwa Opolskiego

Zgodnie z Zarządzeniem nr 116/2018 Marszałka Województwa Opolskiego z dnia 28 listopada 2018 r. w sprawie zmiany rozkładu czasu pracy

Herb Województwa Opolskiego

W dzienniku ustaw RP pod pozycją 2257 w dniu 29 listopada 2018 r. zostało opublikowane rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju

Herb Województwa Opolskiego

Ogłoszenie o naborze nr 9/2018 – Stowarzyszenie Kraina św. Anny Ogłoszenie o naborze nr 9/2018 Zarząd Stowarzyszenia Kraina św. Anny

Herb Województwa Opolskiego

Pismo o sygnaturze nr DDD-WL.611.30.2018.AKK z dnia 8 października 2018 r., przesłane przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w sprawie