Aktualności PROW

Herb Województwa Opolskiego

Szanowni Państwo W nawiązaniu do maila z dn. 05.06.2019 r. przekazującego do stosowania wzory formularzy wniosków o płatność w ramach poddziałania 19.2

Herb Województwa Opolskiego

Nyskie Księstwo Jezior i Gór w okresie od dnia 14.06.2019 r. do dnia 05.07.2019 r. ogłosiło nabory wniosków: Ogłoszenie nr 4/2019

Herb Województwa Opolskiego

W dniu 12 maja 2019 r. w Muzeum Wsi Opolskiej  w Opolu odbył się Piknik z Funduszami Europejskimi czyli podsumowanie

Herb Województwa Opolskiego

W dniu 7 maja 2019 r. miało miejsce uroczyste wręczenie umów do realizacji  w ramach Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich. Projekty zostały wyłonione w

Herb Województwa Opolskiego

Zarząd Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Dolina Stobrawy” realizującego Lokalną Strategię Rozwoju finansowaną ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata