Aktualności PROW

Herb Województwa Opolskiego

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO zaprasza do składania wniosków o przyznanie pomocy na operacje typu „Inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne”, w

Herb Województwa Opolskiego

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO zaprasza do składania wniosków o przyznanie pomocy na operacje typu „Gospodarka wodnościekowa” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji

Herb Województwa Opolskiego

Zarząd Stowarzyszenia Kraina św. Anny realizujący Strategię Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2014-2020 (LSR), finansowaną ze środków Programu

Herb Województwa Opolskiego

Szanowni Państwo W nawiązaniu do maila z dn. 05.06.2019 r. przekazującego do stosowania wzory formularzy wniosków o płatność w ramach poddziałania 19.2

Herb Województwa Opolskiego

Nyskie Księstwo Jezior i Gór w okresie od dnia 14.06.2019 r. do dnia 05.07.2019 r. ogłosiło nabory wniosków: Ogłoszenie nr 4/2019