Aktualności PROW

Herb Województwa Opolskiego

Szanowni Państwo, W związku z ogłoszonym dnia 8 listopada 2019 r. przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Konkursem nr 4/2020 dla

Herb Województwa Opolskiego

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi jako instytucja zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 ogłosił Konkurs nr 4/2020 dla partnerów

Herb Województwa Opolskiego

W naborze wniosków o przyznanie pomocy na operacje typu Gospodarka wodno-ściekowa w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem

Herb Województwa Opolskiego

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO zaprasza do składania wniosków o przyznanie pomocy na operacje typu „Inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne”, w

Herb Województwa Opolskiego

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO zaprasza do składania wniosków o przyznanie pomocy na operacje typu „Gospodarka wodnościekowa” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji