Informacja o ogłoszonym naborze 30/2023 przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Dolina Stobrawy”

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Dolina Stobrawy” informuje, że w terminie 20.10.2023r.- 03.11.2023r., w ramach wolnych środków w kwocie 46 090,00 euro organizuje nabór wniosków w ramach poddziałania 19.2 w zakresie Tworzenia infrastruktury rekreacyjnej (w tym sportowej) i kulturowej dostosowanej do potrzeb społecznych.

W ramach naboru zainteresowane podmioty mogą składać wnioski dotyczące operacji w poddziałaniu 19.2 w zakresie Tworzenia infrastruktury rekreacyjnej (w tym sportowej) i kulturowej dostosowanej do potrzeb społecznych, realizując poniższe cele LSR:

Cel ogólny:

  1. Wzrost aktywności społecznej na obszarze LGD Dolina Stobrawy do 2022 roku.

Cel szczegółowy:

2.1. Wzmocnienie poczucia tożsamości lokalnej.

Przedsięwzięcie:

2.1.1. Tworzenie infrastruktury rekreacyjnej (w tym sportowej) i kulturowej dostosowanej do potrzeb społecznych.

Ogłoszenie o naborze dostępne jest pod linkiem: https://dolinastobrawy.pl/index.php/2023/10/05/ogloszenie-nr-30-2023/

Udostępnij wpis:

Nasze serwisy