Spotkanie informacyjno-konsultacyjne dla beneficjentów w zakresie operacji „Gospodarka wodno-ściekowa” w ramach PROW 2014-2020

W związku z ogłoszonym naborem wniosków o przyznanie pomocy na operacje typu „Gospodarka wodno-ściekowa” w ramach PROW 2014-2020, serdecznie zapraszamy na spotkanie informacyjno-konsultacyjne dotyczące omówienia warunków i zasad udzielania wsparcia oraz składania dokumentacji aplikacyjnej w ww. zakresie, które odbędzie się w dniu 12 października 2016 r. o godz. 09:30 w siedzibie Departamentu Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich w Opolu, ul. Hallera 9, Segment „C”, I piętro, sala audytoryjna (nr 30-31).

Zgłoszenia uczestnictwa w spotkaniu prosimy przesyłać e-mailem na adres info.prow@opolskie.pl na dołączonym formularzu w nieprzekraczalnym terminie do dnia 3 października 2016 r.

Formularz zgłoszeniowy

Udostępnij wpis:

Nasze serwisy