Ogłoszony nabór wniosków przez Stowarzyszenie „Brzesko-Oławska Wieś Historyczna”

Zarząd Stowarzyszenia „Brzesko-Oławska Wieś Historyczna” ogłasza nabór wniosków na realizację operacji przez podmioty inne niż LGD, których zakres ujęty jest w Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego Przez Społeczność (Lokalnej Strategii Rozwoju) na lata 2016-2022 dla obszaru Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie „Brzesko-Oławska Wieś Historyczna”, zwanej dalej LSR. Zapraszamy wszystkie zainteresowane osoby do złożenia wniosków w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020..

Termin składania wniosków: od 05.10.2021 r. do 22.10.2021 r. Miejsce składania wniosków: Wypełnione wnioski wraz z załącznikami należy składać bezpośrednio w biurze Stowarzyszenia „Brzesko-Oławska Wieś Historyczna”, Krzyżowice 72, 49-332 Olszanka, w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30. Stowarzyszenie „Brzesko–Oławska Wieś Historyczna” · Krzyżowice 72 · 49-332 Olszanka · tel. 77 412 90 21 W ostatnim dniu trwania naboru (22.10.2021 r.) wnioski będą przyjmowane do godziny 12:30.

Szczegółowe informacje dotyczące naboru, można uzyskać od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30 w biurze LGD: Stowarzyszenie „Brzesko-Oławska Wieś Historyczna” Krzyżowice 72, 49-332 Olszanka Tel.: 77 412 90 21 e-mail: biuro@wieshistoryczna.pl

link do ogłoszenia

Udostępnij wpis:

Nasze serwisy