Nabór wniosków za pośrednictwem Stowarzyszenia Nyskie Księstwo Jezior i Gór

Zarząd Stowarzyszenia Nyskie Księstwo Jezior i Gór realizującego Lokalną Strategię Rozwoju finansowaną ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020, ogłasza nabór wniosków na realizację operacji przez podmioty inne niż LGD, zapraszając wszystkie zainteresowane podmioty do złożenia wniosków.

Miejsce składania wniosków o przyznanie pomocy: Biuro Nyskiego Księstwa Jezior i Gór ul. Bracka 7, 48-300 Nysa, w okresie od dnia 20.07.2020 r. do dnia 17.08.2020 r. w dni robocze, w godzinach pracy Biura, tj. od 7:30 do 15:30.

Ogłoszenie nr 1/ 2020 z dnia 30.06.2020 r.

Udostępnij wpis:

Nasze serwisy