Uwaga beneficjenci aplikujący o przyznanie pomocy finansowej na operacje typu „Gospodarka wodno-ściekowa” w ramach PROW 2014-2020

W związku z koniecznością doprecyzowania zapisów Instrukcji WoPP w punktach:

1) Charakterystyka planowanej operacji;
2) Rodzaje kosztów operacji;
3) Dokument potwierdzający prawo do dysponowania nieruchomością;
4) Interpretacja przepisów prawa podatkowego (interpretacja indywidualna);
5) Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach;
6) Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego albo decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu terenu,

zamieszczono obowiązującą instrukcję wypełniania wniosku o przyznanie pomocy na operacje typu „Gospodarka wodno-ściekowa” z dnia 05 października 2016 r.

Obowiązująca instrukcja wypełniania wniosku WoPP – Link

Udostępnij wpis:

Nasze serwisy