Aktualności PO Rybactwo i Morze

Herb Województwa Opolskiego

Szanowni Państwo, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi serdecznie zaprasza do zapoznania się z najnowszą publikacją – przewodnikiem pt. „Zwiedzaj Polskę.

Herb Województwa Opolskiego

Dodatkowe dokumenty dla Beneficjentów: co się zmieniło w Zasadach konkurencyjnego wyboru wykonawców  Zmienione Zasady konkurencyjnego wyboru wykonawców w ramach Programu

Stowarzyszenie – Rybacka Lokalna Grupa Działania “Opolszczyzna” przygotowuje produkcję 6 filmów, które zostały dofinansowane z programu  PO Rybactwo i Morze.

Herb Województwa Opolskiego

Informujemy, że Biuro Rybackiej Lokalnej Grupy Działania w okresie trwania naborów tj. w dniach 4 do 19 czerwca 2020 r.

Herb Województwa Opolskiego

Komunikat Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej o zawieszeniu sankcjonowania naruszeń wynikających z Zasad konkurencyjnego wyboru wykonawców w ramach Programu