Rozpoczęły się konsultacje publiczne projektu programu Fundusze Europejskie dla Rybactwa

Program Fundusze Europejskie dla Rybactwa został zaprojektowany, jako instrument wsparcia dla podmiotów z sektora rybactwa na lata 2021-2027 i będzie współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Morskiego, Rybackiego i Akwakultury. Program ten stanowić będzie kontynuację Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze” wdrażanego w latach 2014-2020.

Główne cele:

  • realizacja wspólnej polityki rybołówstwa, unijnej polityki morskiej oraz międzynarodowych zobowiązań Unii w dziedzinie zarządzania oceanami,
  • promowanie zrównoważonego rybołówstwa i ochrony żywych zasobów morza,
  • zapewnienie bezpieczeństwa żywnościowego dzięki dostawom produktów rybołówstwa i akwakultury,
  • przyczynianie się do rozwoju zrównoważonej niebieskiej gospodarki, oraz
  • zapewnienie zdrowego stanu, bezpieczeństwa i czystości mórz i oceanów, ochrony na nich, a także przyczynianie się do zrównoważonego zarządzania nimi.

Zapraszamy do zapoznania się z projektem programu Fundusze Europejskie dla Rybactwa i zgłaszania ewentualnych uwag.

Więcej informacji oraz formularz do zgłaszania uwag  znajdziecie Państwo na stronie https://www.gov.pl/web/rolnictwo/projekt-programu-fundusze-europejskie-dla-rybactwa–poczatek-konsultacji

 

Udostępnij wpis:

Nasze serwisy