Nowe sprawozdania z realizacji operacji w ramach Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze” na lata 2017-2020

Na stronie Samorządu Województwa Opolskiego zamieszczone zostały nowe wzory sprawozdań z realizacji operacji wraz z instrukcją wypełniania w ramach Priorytetu 4 „Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej”, zawartego w Programie Operacyjnym „Rybactwo i Morze” na lata 2014-2020.

Nowe formularze sprawozdań obowiązują od dnia 4 lipca 2017 r.

link do strony www.

Udostępnij wpis:

Nasze serwisy