Formularz sprawozdania końcowego z realizacji operacji

Na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Samorządu Województwa Opolskiego w zakładce: PO RYBY 2014-2020 zamieszczony został formularz sprawozdania końcowego z realizacji operacji w ramach Priorytetu 4Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej”, zawartego w Programie Operacyjnym „Rybactwo i Morze” na lata 2014-2020 w zakresie działania: koszty bieżące i aktywizacja oraz wsparcie przygotowawcze.

Poniżej link do formularza:

http://www.bip.opolskie.pl/2016/10/legislacja/

Udostępnij wpis:

Nasze serwisy