Marszałkowska Inicjatywa Sołecka

Marszałkowska Inicjatywa Sołecka to pieniądze na projekty dla wszystkich sołectw województwa opolskiego. Pomogą one w realizacji przedsięwzięć, służących rozwojowi i integracji lokalnych społeczności w regionie. 5 400 000 zł w ciągu trzech lat trafi do wszystkich sołectw w województwie opolskim.

Marszałkowska Inicjatywa Sołecka


Uprzejmie informujemy, że Sejmik Województwa Opolskiego w dniu 25 lutego 2020 roku przyjął uchwałę  w sprawie udzielenia z budżetu Województwa Opolskiego pomocy finansowej jednostkom samorządu województwa opolskiego na 2020 rok w formie dotacji celowej na dofinansowanie zadań w ramach Marszałkowskiej Inicjatywy Sołeckiej – Opolskie w latach 2020-2022.

Uchwałą tą przyznano 68 gminom uczestniczącym w Marszałkowskiej Inicjatywie Sołeckiej w 2020 roku pomoc finansową stanowiącą dofinansowanie zgłoszonych przez nie 346 zadań sołeckich.

Szczegółowe warunki udzielenia pomocy finansowej oraz zasady rozliczania środków,   zostaną określone w umowach zawartych pomiędzy Województwem Opolskim a gminami wymienionymi  w „Liście wnioskodawców MIS”.


Projekty na rok 2020 – informacja i mapa


Poniżej wszystkie dokumenty, dotyczące Marszałkowskiej Inicjatywy Sołeckiej oraz odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania.

__________________________________________________________________________________________

Ogłoszenie o naborze wniosków na 2021 rok w ramach Marszałkowskiej Inicjatywy Sołeckiej

Załączniki do regulaminu:


Grafiki do wykorzystania:

 

 

Nasze serwisy