Marszałkowska Inicjatywa Sołecka

Marszałkowska Inicjatywa Sołecka to pieniądze na projekty dla wszystkich sołectw województwa opolskiego. Pomogą one w realizacji przedsięwzięć, służących rozwojowi i integracji lokalnych społeczności w regionie. 

7 100 000 zł w ciągu lat 2023-2025 trafi do wszystkich sołectw w województwie opolskim.

Marszałkowska Inicjatywa Sołecka

Sejmik Województwa Opolskiego w dniu 28 maja 2024 roku przyjął uchwałę w sprawie udzielenia z budżetu Województwa Opolskiego pomocy finansowej jednostkom samorządu terytorialnego województwa opolskiego na 2024 rok w formie dotacji celowej na dofinansowanie zadań w ramach projektu pn. Marszałkowska Inicjatywa Sołecka – Opolskie w latach 2023-2025, dotyczącą naboru uzupełniającego wniosków z dnia 9.04.2024 r.

Uchwałą tą przyznano 4 gminom, których Wnioski przeszły pozytywną ocenę w naborze uzupełniającym w  2024 roku, pomoc finansową stanowiącą dofinansowanie zgłoszonych przez nie 17 zadań w 17 sołectwach w ramach Marszałkowskiej Inicjatywy Sołeckiej.

Szczegółowe warunki udzielenia pomocy finansowej oraz zasady rozliczania środków, zostaną określone w umowach zawartych pomiędzy Województwem Opolskim a gminami wymienionymi w „Liście wnioskodawców MIS” na 2024 (nabór uzupełniający).

Lista wnioskodawców mis 2024 nabór uzupełniający


Sejmik Województwa Opolskiego w dniu 19 marca 2024 roku przyjął uchwałę  w sprawie udzielenia z budżetu Województwa Opolskiego pomocy finansowej jednostkom samorządu terytorialnego województwa opolskiego na 2024 rok w formie dotacji celowej na dofinansowanie zadań w ramach projektu pn. Marszałkowska Inicjatywa Sołecka – Opolskie w latach 2023-2025.

Uchwałą tą przyznano 64 gminom, których Wnioski przeszły pozytywną ocenę w 2024 roku, pomoc finansową stanowiącą dofinansowanie zgłoszonych przez nie 322 zadań w 322 sołectwach w ramach Marszałkowskiej Inicjatywy Sołeckiej.

Szczegółowe warunki udzielenia pomocy finansowej oraz zasady rozliczania środków, zostaną określone w umowach zawartych pomiędzy Województwem Opolskim a gminami wymienionymi  w „Liście wnioskodawców MIS” na 2024.

Lista wnioskodawców MIS 2024

_________________________________________________________________________________________________

Ogłoszenie uzupełniającego naboru na realizację zadań w 2024 roku w ramach Marszałkowskiej Inicjatywy Sołeckiej

Ogłoszenie uzupełniającego naboru wniosków MIS na 2024 rok

_________________________________________________________________________________________________

Ogłoszenie o naborze wniosków na 2024 rok w ramach Marszałkowskiej Inicjatywy Sołeckiej

Ogłoszenie naboru wniosków MIS na 2024 rok

Regulamin udzielania pomocy finansowej w formie dotacji celowej MIS – 2024

Załącznik nr 1 do regulaminu – fiszka 2024

Załącznik nr 2 do regulaminu – wniosek 2024

Załącznik nr 3 do regulaminu – karta oceny wniosku 2024

Załącznik nr 4 do regulaminu – umowa 2024

Załącznik nr 1 do umowy – sprawozdanie końcowe 2024

Załącznik nr 2 do umowy – oświadczenie prawa autorskie 2024

Załącznik nr 3 do umowy – oświadczenie o wyborze wykonawcy 2024

 

Mapa zrealizowanych projektów MIS

_________________________________________________________________________________________

Pierwsza edycja Marszałkowskiej Inicjatywy Sołeckiej przeszła do historii

 

 


Grafiki do wykorzystania:

Grafika współfinansowane przez Samorząd Województwa Opolskiego – wersja pozioma

Grafika współfinansowane przez Samorząd Województwa Opolskiego – wersja pionowa

Logo opolskie uproszczone

Marszałkowska Inicjatywa Sołecka – poziom cmyk

Marszałkowska Inicjatywa Sołecka – pion cmyk

Marszałek Województwa Opolskiego_poziom

Marszałek Województwa Opolskiego_pion

 

 

Nasze serwisy