Marszałkowska Inicjatywa Sołecka

Marszałkowska Inicjatywa Sołecka to pieniądze na projekty dla wszystkich sołectw województwa opolskiego. Pomogą one w realizacji przedsięwzięć, służących rozwojowi i integracji lokalnych społeczności w regionie. 

7 100 000 zł w ciągu lat 2023-2025 trafi do wszystkich sołectw w województwie opolskim.

Marszałkowska Inicjatywa Sołecka


Sejmik Województwa Opolskiego w dniu 28 marca 2023 roku przyjął uchwałę  w sprawie udzielenia z budżetu Województwa Opolskiego pomocy finansowej jednostkom samorządu terytorialnego województwa opolskiego na 2023 rok w formie dotacji celowej na dofinansowanie zadań w ramach projektu pn. Marszałkowska Inicjatywa Sołecka – Opolskie w latach 2023-2025.

Uchwałą tą przyznano 68 gminom uczestniczącym w Marszałkowskiej Inicjatywie Sołeckiej w 2023 roku pomoc finansową stanowiącą dofinansowanie zgłoszonych przez nie 347 zadań w 347 sołectwach.

Szczegółowe warunki udzielenia pomocy finansowej oraz zasady rozliczania środków, zostaną określone w umowach zawartych pomiędzy Województwem Opolskim a gminami wymienionymi  w „Liście wnioskodawców MIS” na 2023.

LISTA WNIOSKODAWCÓW MIS 2023

_________________________________________________________________________________________________

Ogłoszenie o naborze wniosków na 2023 rok w ramach Marszałkowskiej Inicjatywy Sołeckiej

Ogłoszenie naboru wniosków MIS na 2023 rok

Regulamin udzielania pomocy finansowej w formie dotacji celowej MIS 2023-2025

Załącznik nr 1 do regulaminu – Fiszka 2023

Załącznik nr 2 do regulaminu – wniosek 2023

Załącznik nr 3 do regulaminu – karta oceny 2023

Załącznik nr 4 do regulaminu – umowa 2023

Załącznik nr 1 do umowy – sprawozdanie końcowe 2023

Załącznik nr 2 do umowy – oświadczenie prawa autorskie 2023

Załącznik nr 3 do umowy – oświadczenie o wyborze wykonawcy 2023 

 

Mapa zrealizowanych projektów MIS

_________________________________________________________________________________________

Pierwsza edycja Marszałkowskiej Inicjatywy Sołeckiej przeszła do historii

 

 


Grafiki do wykorzystania:

Grafika współfinansowane przez Samorząd Województwa Opolskiego – wersja pozioma

Grafika współfinansowane przez Samorząd Województwa Opolskiego – wersja pionowa

Logo opolskie uproszczone

Marszałkowska Inicjatywa Sołecka – poziom cmyk

Marszałkowska Inicjatywa Sołecka – pion cmyk

Marszałek Województwa Opolskiego_poziom

Marszałek Województwa Opolskiego_pion

 

 

Nasze serwisy