ODGiK

Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego
Departament Polityki Regionalnej i Przestrzennej
Referat Geodezji i Kartografii
Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Opolu

Adres do korespondencji:
ul. Piastowska 14
45-082 Opole
umwo@opolskie.pl

Siedziba ODGIK:
ul. Żeromskiego 3
45-053 Opole
wodgik@opolskie.pl

Kierownictwo:
Geodeta Województwa Jacek Górny 77 4412765 w.354
Kierownik ODGIK Agnieszka Słomska 77 4412765 w.353

Udostępnienie materiałów PZGIK
77 4412765 w. 357, 355

Administracja kont na Centrum Usług Wspólnych cyfrowych zasobów geodezyjnych i kartograficznych województwa opolskiego pod numerem: 77 4412765 wew. 356 lub 357

Wniosek o udostępnienie materiałów wojewódzkiego zasobu geodezyjnego i kartograficznego: do pobrania, do pobrania

Interaktywny wniosek na platformie ePUAP – po zalogowaniu do ePUAP należy kliknąć w link https://epuap.gov.pl

Wniosek o udostępnienie danych zgromadzonych w rejestrze publicznym: do pobrania

Wzór sprawozdania technicznego z prac geodezyjnych: do pobrania

DANE BEZ OPŁAT

Baza Danych Obiektów Topograficznych (BDOT10k) dla obszaru poszczególnych powiatów województwa opolskiego do pobrania:
1601 Powiat Brzeski
1602 Powiat Głubczycki
1603 Powiat Kędzierzyńsko-Kozielski
1604 Powiat Kluczborski
1605 Powiat Krapkowicki
1606 Powiat Namysłowski
1607 Powiat Nyski
1608 Powiat Oleski
1609 Powiat Opolski
1610 Powiat Prudnicki
1611 Powiat Strzelecki
1661 Miasto Opole

Dane BDOT10k do pobrania również ze strony:
Dane nieodplatne

Skorowidze :
Standardowe Opracowania Kartograficzne – Mapa Topograficzna (BDOT 10K – Karto)
http://maps.opolskie.pl/OGIS/default.aspx?gpw=a1e82b90-ef70-4544-ab0c-b6aa129fd527
Niestandardowe Opracowania Topograficzne, Inne
http://maps.opolskie.pl/ogis/light.aspx?gpm=2b71fc3f-5a39-4203-9780-908235d88233

Geoportal Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej
„Opolskie w Internecie-system informacji przestrzennej”
77 4412765 w. 351, 352
mapy.opolskie.pl

Centrum Usług Wspólnych cyfrowych zasobów geodezyjnych i kartograficznych województwa opolskiego.

https://cuw.mapy.opolskie.pl/

Przydatne linki:
https://pl-pl.facebook.com/opolskie.w.internecie/
https://www.opolskie.pl/
www.geoportal.gov.pl

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

Nasze serwisy