Aktualności FE

Logo Fundusze Europejskie

Wzajemne oceny (peer reviews) wspierają władze lokalne, regionalne i centralne oraz instytucje publiczne w unowocześnianiu programów i polityk rozwoju. Wzajemna

Logo Fundusze Europejskie

W listopadzie rusza kolejna rekrutacja Grantobiorców w projekcie: „Międzynarodowa współpraca się opłaca”.   Granty na komponent współpracy ponadnarodowej dla beneficjentów

Logo Fundusze Europejskie

Informacje o spotkaniach Podczas konsultacji będzie można uzyskać informacje na temat wsparcia z Funduszy Europejskich, m.in. na rozpoczęcie działalności gospodarczej

Logo Fundusze Europejskie

Do 27 listopada 2019 r. trwa konkurs o dofinansowanie międzynarodowych projektów partnerskich, adresowany do publicznych i prywatnych organizacji, instytucji oraz

Logo Fundusze Europejskie

Ogłoszenie o wydłużeniu ogólnopolskiego naboru wniosków w konkursie grantowym realizowanym w ramach projektu „Ścieżki współpracy – wsparcie dla podmiotów wdrażających