Aktualności FE

Logo Fundusze Europejskie

Szanowni Państwo, informujemy, iż został ogłoszony nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach działania 5.2 Poprawa gospodarowania odpadami komunalnymi Regionalnego

Logo Fundusze Europejskie

Informacje o spotkaniach Podczas konsultacji będzie można uzyskać informacje na temat wsparcia z Funduszy Europejskich, m.in. na rozpoczęcie działalności gospodarczej

Logo Fundusze Europejskie

Serdecznie zapraszamy na spotkanie informacyjne organizowane przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju poświęcone zagadnieniom związanym z ogłoszonymi konkursami w ramach

Logo Fundusze Europejskie

Szanowni Państwo, uprzejmie informujemy, że w dniu 14 marca został ogłoszony konkurs nr POWR.03.05.00-IP.08-00-DOS/19 pt. „Uczelnia dostępna”, dotyczący realizacji działań

Logo Fundusze Europejskie

Szanowni Państwo, chcielibyśmy poinformować, że Komisja Europejska rozpoczęła internetowe konsultacje dot. Komunikatu Komisji – Wytycznych w sprawie niektórych środków pomocy