Spotkanie informacyjne dot. działania 3.1 Mobilność miejska i 3.2 Mobilność miejska w ZIT FEO 2021-2027

Spotkanie informacyjne odbędzie się 27 maja 2024 r. o godz. 12:30 w Opolu, sala Orła Białego, Centrum Szkoleniowo-Konferencyjne „Ostrówek” Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego, ul. Piastowska 14 (sala dostosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnością ruchową).

 

Warunkiem uczestnictwa jest wypełnienie i przesłanie formularza zgłoszeniowego. Zgłoszenia będą przyjmowane do 24 maja 2024 r. do godziny 14:00. W tym dniu otrzymacie Państwo drogą mailową potwierdzenie od organizatora.

 

Udział w spotkaniu jest bezpłatny. Spotkanie poprowadzą pracownicy Głównego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w Opolu. W razie pytań prosimy o kontakt z Głównym Punktem Informacyjnym Funduszy Europejskich w Opolu, pod numerami telefonów: 77/44 04 720, 77/44 04 721, 77/44 04 722 lub adresem e-mail: pife.opole@opolskie.pl.

 

Informacje o spotkaniu

Na spotkaniu przedstawione zostaną informacje dotyczące naboru dla działań 3.1 Mobilność miejska i 3.2 Mobilność miejska w ZIT FEO 2021-2027. Bezpośrednio po zakończeniu spotkania zapraszamy na konsultacje indywidualne.

Dla kogo

Spotkanie skierowane jest do potencjalnych beneficjentów dla działań 3.1 i 3.2 FEO 2021-2027.

 

Program spotkania

12:30–12:40 Powitanie uczestników, wprowadzenie do spotkania, kwestie
organizacyjne.

12:40 – 12:50 Krótka informacja o Zasadach równościowych i Karcie Praw Podstawowych

12:50–13:50  Przedstawienie informacji dotyczących naboru dla działania 3.1 Mobilność  miejska i 3.2 Mobilność miejska w ZIT FEO 2021-2027

13:50 – 14:05 – Obowiązki informacyjno – promocyjne beneficjentów

14:05–14.25    Pytania i odpowiedzi.

14:25–14:30    Podsumowanie spotkania i ewaluacja.

14:30–14:50    Konsultacje indywidualne.

 

 

Organizator spotkania
Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Opolu
ul. Leona Powolnego 8, 45-078 Opole
tel. 77 44 04 720, 77 44 04 721,  77 44 04 722
e-mail: pife.opole@opolskie.pl

Udostępnij wpis:

Nasze serwisy