Dobry poród

Indywidualizacja Opieki Okołoporodowej

Dobry poród

Każda z nas jest inna
I ma inne potrzeby…
Ale pragniemy tego samego
– DOBREGO PORODU.

Poród to wydarzenie życiowo doniosłe. Dobrze przeżyty, podnosi samoocenę kobiety. Źle przeżyty powoduje jej obniżenie, a złe wspomnienia towarzyszą kobiecie latami, utrudniając rodzicielstwo i zniechęcają do posiadania kolejnych dzieci.

Dobry poród

Przygotowanie do porodu – kobieta ciężarna

Niniejszy test pozwala na diagnozę potrzeb okołoporodowych kobiety. Na poznanie, określenie i nazwanie jej potrzeb. Z założenia usprawnia także pracę personelu medycznego. Ten bowiem nie musi się domyślać, jakie są potrzeby kobiety, ale informację taką (w formie pisemnej) otrzymuje od rodzącej na samym początku porodu.

PRZEJDŹ DO WYPEŁNIENIA TESTU

Przygotowanie do porodu – osoba towarzysząca

Osoba towarzysząca podczas porodu ma bardzo ważne zadanie do wykonania. Niemniej jest ona świadkiem nie tylko wielkiej radości, ale i trudu, a nawet bólu, jaki jest udziałem kobiety. By dobrze wspierać rodzącą, trzeba zatem znać swoje słabe i mocne strony.

Dobry poród

Niniejszy test pozwala na poznanie własnych predyspozycji psychospołecznych, oczekiwań, lęków czy obaw, związanych ze zbliżającym się porodem oraz roli, jaką mamy w nim odegrać.

PRZEJDŹ DO WYPEŁNIENIA TESTU

Przygotowanie w okresie ciąży (potrzeby edukacyjne) – kobieta ciężarna

Niniejszy test pozwala na diagnozę oczekiwań edukacyjnych kobiety w okresie ciąży. Na poznanie, określenie i nazwanie jej potrzeb zarówno w zakresie przekazywanych treści jak i sposobu uzupełniania wiedzy.
Podniesienie poziomu wiedzy oraz zmiana zachowań zdrowotnych kobiet w okresie ciąży zwiększa szansę na urodzenie zdrowego dziecka oraz usprawnia przebieg porodu. Elementem istotnym jest tutaj edukacja dostosowana do potrzeb i możliwości każdej kobiety.

PRZEJDŹ DO WYPEŁNIENIA TESTU

Przygotowanie w okresie ciąży (potrzeby edukacyjne) – osoba towarzysząca

Osoba towarzysząca już podczas ciąży (małżonki, partnerki) ma bardzo ważne zadanie do wykonania. Wspierając i motywując do zmiany stylu życia wpływa bowiem na zdrowie kobiety w okresie ciąży i zdrowie dziecka. Aktywny udział w działaniach edukacyjnych pozwala również na bardziej pozytywne przeżywanie rodzicielstwa.
Niniejszy test pozwala na diagnozę potrzeb i możliwości edukacyjnych osoby towarzyszącej (ojca poczętego dziecka).

PRZEJDŹ DO WYPEŁNIENIA TESTU

Opieka w okresie połogu – młoda mama

Czas połogu, to okres trudów i radości, sprawdzenia siebie w roli mamy oraz przydatności zdobytej wiedzy.
Niniejszy test pozwala na diagnozę oczekiwań poporodowych kobiety. Na poznanie, określenie i nazwanie jej potrzeb i możliwości. Na zdiagnozowanie sytuacji trudnych oraz możliwość ich rozwiązania.
Z założenia usprawnia także pracę personelu medycznego. Ten bowiem nie musi się domyślać jakie są potrzeby czy trudności, ale od już od samego początku rodzicielstwa może adekwatnie wspierać młodą mamę, w odniesieniu do jej indywidualnych potrzeb.

PRZEJDŹ DO WYPEŁNIENIA TESTU

Ankieta została opracowana przez dr E. Lichtenberg-Kokoszkę w ramach programu „Indywidualizacji Opieki Okołoporodowej” Inicjatywę tę wspiera Wicemarszałek Województwa Opolskiego Pan Roman Kolek

Pliki do pobrania:

Informacja dotycząca TESTU przygotowującego do Indywidualizacji Opieki Okołoporodowej(PDF, 115.21 kB)

 

Nasze serwisy