Spotkanie informacyjne na temat Działania 2.17 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój

Ministerstwo Sprawiedliwości – Instytucja Pośrednicząca dla Działania 2.17 Skuteczny wymiar sprawiedliwości w ramach Osi Priorytetowej II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój – zaprasza na spotkanie informacyjne dotyczące konkursu nr POWR.02.17.00-IP.04-00-003/17 pn. „Szkolenia wspierające wdrażanie Zintegrowanego Systemu Rachunkowości i Kadr (ZSRK) dla pracowników sądownictwa powszechnego oraz Ministerstwa Sprawiedliwości” w ramach Działania 2.17 „Skuteczny wymiar sprawiedliwości”

Informacje o spotkaniu
Podczas spotkania omówione zostaną zasady aplikowania o środki unijne w ramach ww. konkursu.

Miejsce i termin spotkania:
Sala 501 w  Ministerstwie Sprawiedliwości, Al. Ujazdowskie 11, 00-950 Warszawa, 17 lutego 2017 r. w godz. 10.00 – 13.00.

Dla kogo
Osoby zainteresowane aplikowaniem o fundusze w ramach konkursu nr POWR.02.17.00-IP.04-00-003/17 pn. „Szkolenia wspierające wdrażanie Zintegrowanego Systemu Rachunkowości i Kadr (ZSRK) dla pracowników sądownictwa powszechnego oraz Ministerstwa Sprawiedliwości” w ramach Działania 2.17 „Skuteczny wymiar sprawiedliwości”.

Osoby zainteresowane wzięciem udziału w spotkaniu prosimy o przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego na adres email: anetautkowska@ms.gov.pl

Formularz zgłoszeniowy (2)

 

Szczegółowe informacje o naborze wniosków znajdują się na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości (link https://www.ms.gov.pl/pl/o-ministerstwie/po-wer-2014-2020/nabor-wnioskow/nabory-wnioskow-konkursowych/ogloszenia-o-naborach/news,9022,ogloszenie-o-konkursie-nr.html )
Na zgłoszenia czekamy do dnia 15 lutego 2017 r.
 
W przypadku pytań organizacyjnych prosimy o kontakt telefoniczny: (22) 23 90 577.

Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc decyduje kolejność zgłoszeń.
UWAGA: prosimy o udział jednej osoby z danej instytucji.

Udostępnij wpis:

Nasze serwisy