10 mln zł na współpracę ponadnarodową w puli projektu grantowego!

W listopadzie rusza kolejna rekrutacja Grantobiorców w projekcie:

„Międzynarodowa współpraca się opłaca”.

 

Granty na komponent współpracy ponadnarodowej dla beneficjentów projektów standardowych realizowanych w zakresie celów tematycznych 8-11 współfinansowanych z EFS w ramach PO WER lub RPO w perspektywie finansowej 2014-2020

Jest to pierwszy tego rodzaju projekt w Polsce realizowany przez Operatora grantu i szansa dla wielu podmiotów na osiągnięcie lepszych rezultatów oraz zdobycie doświadczenia we współpracy z zagranicą.

Przedmiotem grantu jest rozszerzenie projektów dofinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego o komponent współpracy ponadnarodowej.

W ramach projektu Grantobiorcy będą mogli wypracować, zaadaptować oraz wdrożyć nowe rozwiązania
w partnerstwie podmiotami z krajów należących do Unii Europejskiej.

 

Dlaczego „Międzynarodowa współpraca się opłaca”?

  • do 100 tys. zł na współpracę ponadnarodową
  • wsparcie ze strony operatora grantów
  • zyskanie doświadczenia we współpracy międzynarodowej
  • lepszej jakości lub więcej produktów w projekcie
  • nowe rozwiązania do wykorzystania również po zakończeniu projektu
  • nawiązanie partnerstw ponadnarodowych
  • wzrost kompetencji kadry
  • przystępna procedura grantowa
  • kwoty ryczałtowe
  • brak konieczności wnoszenia wkładu własnego

 

Projekt został wybrany do dofinansowania w wyniku przeprowadzonego przez Centrum Projektów Europejskich konkursu nr POWR.04.03.00-IP.07-00-007/17.

 

Operatorem grantu jest:

– Profesja z partnerami

 

Procedura Grantowa oraz Formularz Zgłoszeniowy są dostępne na stronie projektu https://grupaprofesja.com/projekty/mwso/

 

Dysponujemy bazą partnerów ponadnarodowych online i umożliwiamy nawiązanie współpracy ponadnarodowej.

 

Zapraszamy na konsultacje od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 – 16:00

osobiście: ul. Sieradzka 4c, Poznań

telefonicznie: 663667883 lub 570683776 lub 537 324 888

mailowo: pytaniapower@grupaprofesja.coc

Udostępnij wpis:

Nasze serwisy