Forum Młodzieży Województwa Opolskiego

Forum Młodzieży Województwa Opolskiego

W dniu 20 lutego 2018 r. obradował Zespół ds. wyłonienia członków Forum Młodzieży Samorządu Województwa Opolskiego.

Zespół wybierał członków Forum z osób które nadesłały zgłoszenia poprzez formularz elektroniczny oraz przysłały zgodę na kandydowanie wraz z listą poparcia, która powinna zawierać minimum 30 podpisów osób popierających kandydaturę. Termin nadsyłania zgłoszeń upłynął 2 lutego br. Wpłynęło 58 zgłoszeń, dwie osoby wycofały swoje kandydatury a dwa zgłoszenia nie spełniły wymogów formalnych.  Zespół dokonał oceny 54 zgłoszeń i wyłonił 36 członków Forum Młodzieży Samorządu Województwa Opolskiego.

Kadencja Forum będzie trwała 2 lata.

Marszałek Andrzej Buła wręczył akty  powołania nowym członkom Forum w dniu 28 lutego 2018 r.

Zarządzenie Marszałka dot. powołania Forum

Regulamin Forum Młodzieży Samorządu Województwa Opolskiego

 

 

————————————————————————————————————————————————————-

Pierwsze Forum Młodzieży Województwa Opolskiego zostało powołane Zarządzeniem Marszałka Województwa Opolskiego 134/2016 z dnia 20 grudnia 2016 r.

Do zadań Forum należy w szczególności:

1) opracowanie założeń funkcjonowania i trybu wyboru stałego ciała przedstawicielskiego młodzieży przy Marszałku Województwa Opolskiego;

2) wyrażanie opinii w sprawach dotyczących stosowania młodzieży;

3) wyrażanie opinii w sprawach dotyczących funkcjonowania organizacji oraz podmiotów działających na rzecz młodzieży;

4) wyrażanie opinii w zakresie narzędzi polityki młodzieżowej Województwa Opolskiego;

5) wyrażanie opinii o projektach uchwał i aktów prawa miejscowego dotyczących działań na rzecz młodzieży;

6) rozpoznawanie potrzeb społeczności Województwa w zakresie działań na rzecz młodzieży oraz planowanie działań służących zaspokojeniu tych potrzeb.

7) powoływanie stałych lub czasowych zespołów roboczych.

 

Obsługą działalności Forum Młodzieży Samorządu Województwa Opolskiego zajmuje się Biuro Dialogu i Partnerstwa Obywatelskiego.

Kontakt:

Monika Jodko tel.77 4467842 mail: m.jodko@opolskie.pl

Zarządzenie Marszałka dot. powołania Forum

Skład Forum Młodzieży Województwa Opolskiego I kadencji

Regulamin FMWO

Nasze serwisy