Nabór na projekty w ramach programu Interreg Region Morza Bałtyckiego

Do 21 czerwca 2024 r. trwa nabór na projekty w ramach programu Interreg Region Morza Bałtyckiego, który jest świetną okazją do rozwiązania problemów, z którymi mierzą się polskie samorządy i organizacje.

 

Na co dzień, nie zdajemy sobie sprawę, że gospodarka komunalna w Polsce i innych krajach, wytwarza ogromne ilości biomasy odpadowej z terenów zielonych (trawniki, pasy zieleni, boiska sportowe, stadiony, skwery) oraz z komunalnych osadów ściekowych. Biomasa jest zwykle kompostowana, co wiąże się z emisją metanu do atmosfery i negatywnymi skutkami dla klimatu.

 

Instytut Technologiczno-Przyrodniczy PAN planuje odpowiedzieć na powyższy problem i złożyć wniosek o dofinansowanie projektu, którego celem jest promowanie wśród rolników, samorządów i usługodawców z obszaru gospodarki komunalnej, rozwiązań z zakresu wykorzystania odpadowej biomasy wytwarzanej w gospodarce komunalnej do celów nawożenia gruntów. W ramach projektu, testowane będzie przetworzenie zgromadzonej biomasy z terenów zielonych w formie fermentacji beztlenowej, co wyeliminuje konieczność kompostowania, a tym samym ograniczy emisje gazów cieplarnianych do atmosfery. Takie rozwiązania będą miały pozytywny skutek dla gleby i zmian klimatu. Samorządy, jako jednostki zarządzające gospodarką ściekową, otrzymają rozwiązanie problemów związanych z osadami ściekowymi, a rolnicy uzyskają tani (bezpłatny) nawóz organiczny, co pozwoli zredukować ilość stosowanych nawozów mineralnych i zmniejszy koszty uprawy roślin.

Jednostki samorządu terytorialnego lub inne instytucje, które mogłyby być zainteresowane udziałem w projekcie mogą się kontaktować z Instytutem Technologiczno-Przyrodniczym PAN, (Pani Kamila Mazur, tel. 694-478-859; mail: k.mazur@itp.edu.pl)

 

Dofinansowanie z programu wynosi 80%. Można również ubiegać się o dodatkowe 15% z budżetu państwa na dofinansowanie działań, co przy 5% wkładu własnego, pozwala na realizację innowacyjnego projektu.

 

Udostępnij wpis:

Nasze serwisy