Opolskie konkurencyjne – Fundusze Europejskie dla przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą na terenie Subregionu Południowego (powiaty: głubczycki, nyski i prudnicki) – spotkania stacjonarne

Informacje o spotkaniach

Na spotkaniach przedstawione zostaną możliwości wsparcia dla przedsiębiorców na rozwój firm w szczególności informacje dotyczące naboru dla przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą na terenie Subregionu Południowego (powiaty: głubczycki, nyski i prudnicki) działanie 1.7 Opolskie konkurencyjne, Fundusze Europejskie dla Opolskiego 2021-2027.

Spotkania odbędą się:

• 11 lipca o godz. 9:00 w Nysie, Pracownia Rozwoju Zawodowego, Powiatowy Urząd Pracy w Nysie, ul. Słowiańska 19 (wejście od strony Lewiatana); Warunkiem uczestnictwa jest wypełnienie i przesłanie formularza zgłoszeniowego. Zgłoszenia będą przyjmowane do 10 lipca 2024 r. do godziny 12:00. W tym dniu otrzymacie Państwo drogą mailową potwierdzenie od organizatora.

• 18 lipca o godz. 9:00 w Prudniku,  Starostwo Powiatowe w Prudniku, ul. Tadeusza Kościuszki 76. Warunkiem uczestnictwa jest wypełnienie i przesłanie formularza zgłoszeniowego. Zgłoszenia będą przyjmowane do 17 lipca 2024 r. do godziny 12:00. W tym dniu otrzymacie Państwo drogą mailową potwierdzenie od organizatora.

Udział w spotkaniach jest bezpłatny. Spotkania poprowadzą pracownicy Lokalnego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w Nysie. O aktualnej ofercie funduszy europejskich dla przedsiębiorców opowiedzą przedstawiciele Opolskiego Centrum Rozwoju Gospodarki (OCRG).

Dla kogo

Spotkanie skierowane jest do przedsiębiorców z województwa opolskiego prowadzących działalność gospodarczą na terenie Subregionu Południowego (powiaty: głubczycki, nyski i prudnicki).

Program spotkania

  • 9:00–9:05     Powitanie uczestników, wprowadzenie do spotkania, kwestie organizacyjne.
  • 9:05–10:20   Przedstawienie informacji dotyczących naboru dla przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą na terenie Subregionu Południowego (powiaty: głubczycki, nyski i prudnicki) działanie 1.7  Opolskie konkurencyjne Fundusze Europejskie dla Opolskiego 2021-2027 – Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki OCRG.
  • 10:20–10:40 Pozostałe możliwości wsparcia przedsiębiorczości oraz zasady naborów w ramach Funduszy Europejskich dla Opolskiego 2021-2027 realizowanych przez OCRG – OCRG.
  • 10:40–10:50 Usługi informacyjne dla przedsiębiorców i oferta SIECI PIFE– Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Nysie.
  • 10:50–11.10 Pytania i odpowiedzi.

Organizator spotkania

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Nysie
ul. Słowiańska 19
48-300 Nysa tel.  77/44 82 586; 44 89 963
e-mail: pife.nysa@opolskie.pl

Udostępnij wpis:

Nasze serwisy