OPOLSKIE NA ROWERY

„Opolskie na rowery” to jeden z ostatnich projektów w tej perspektywie finansowej – został zainaugurowany konferencją z samorządami lokalnymi i środowiskami rowerowymi w dniu 4 listopada 2020 roku i potrwa do grudnia 2022 roku.

To projekt własny Samorządu Województwa Opolskiego, a jego celem jest kompleksowe podejście do ścieżek rowerowych w regionie. Wart jest 2,5 miliona złotych.

OPOLSKIE NA ROWERY

—————————————————————————–

AKTUALNOŚCI:

Prowadzimy konsultacje w sprawie stworzenia zintegrowanej sieci tras rowerowych województwa opolskiego.  Terminy spotkań w poszczególnych powiatach:

6 maja

 • 9:00 – 11:00 – powiat nyski

10 maja

 • 9:00 – 11:00 – powiat głubczycki
 • 13:00 – 15:00 – powiat prudnicki

11 maja

 • 9:00 – 11:00 – powiat kędzierzyńsko- kozielski
 • 13:00 – 15:00 – powiat strzelecki

12 maja

 • 9:00 – 11:00 – powiat opolski i miasto Opole
 • 16:00 – 18:00 – całe województwo

13 maja

 • 9:00 – 11:00 – powiat kluczborski
 • 13:00 – 15:00 – powiat brzeski

14 maja

 • 9:00 – 11:00 – powiat namysłowski
 • 13:00 – 15:00 – powiat oleski

17 maja

 • 9:00 – 11:00 – powiat krapkowicki

Osoby zainteresowane uczestnictwem w wydarzeniach, dotyczących konkretnych powiatów lub całego województwa prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego udostępnionego na stronie:

https://forms.gle/ZQjUnGSWyqHr92fC9.

My odeślemy link aktywacyjny do spotkania na wskazane w zgłoszeniach adresy. Jeżeli ktoś z Państwa już się zgłosił, nie ma potrzeby ponownego informowania, zgłoszenia odnotowujemy na bieżąco. Serdecznie zapraszamy!

W konsultacjach w sprawie stworzenia zintegrowanej sieci tras rowerowych województwa opolskiego może wziąć każdy zainteresowany. Zgłaszanie wszelkich uwag możliwe jest przez formularz, zamieszczony na stronie z mapą tras –  http://neuteno.pl/opolskie .

—————————————————————————————————————————————–

Konsultacje rozpoczęte – powiat nyski na początek

 

“Opolskie na rowery” – rozpoczynamy konsultacje społeczne w powiatach

 „Opolskie na rowery” czyli kompleksowo o ścieżkach rowerowych w regionie

Opolskie na rowery – zaczynamy!

Efektem projektu będzie opracowanie koncepcji zintegrowanej sieci tras rowerowych dla województwa opolskiego. Ma ona  uporządkować obecny stan infrastruktury rowerowej i rowerowych szlaków w regionie, będzie także podstawą do ustalania przebiegu tras rowerowych oraz do projektowania i realizacji przyszłych inwestycji dotyczących rozwoju infrastruktury rowerowej i promocji transportu niskoemisyjnego. Dlatego też niezwykle ważny jest udział w projekcie mieszkańców województwa, którzy będą zapraszani do konsultacji.

Wypracowana wspólnie koncepcja ma zawierać m. in. wykaz priorytetowych do realizacji inwestycji zapewniających ciągłość bezpiecznych tras rowerowych, miejsc obsługi rowerzystów, miejsc bike&ride oraz spójnego i czytelnego oznakowania. Istotną częścią projektu jest również promocja ścieżek rowerowych, korzystania z nich jako ekologicznej drogi do pracy i miejsc wypoczynkowych oraz zdrowego trybu życia. Koncepcja zintegrowanej sieci tras, która powstanie, ma być podstawą do aplikowania o fundusze unijne  w perspektywie 2021+. Do współpracy zostały zaproszone regionalne środowiska rowerowe i samorządy lokalne.

OPOLSKIE NA ROWERY

Nasze serwisy