Nowe formularze dokumentów o dofinansowanie na operacje w ramach priorytetu 4 objętego Programem Operacyjnym “Rybactwo i Morze”

Pod linkiem zamieszczono następujące dokumenty:

  • Formularz umowy o dofinansowanie na operacje w ramach Priorytetu 4 “Zwiększenie zatrudnienia  i spójności terytorialnej” w zakresie działania “Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność”,
  • Formularz wniosku o płatność na operacje w ramach Priorytetu 4 “Zwiększenie zatrudnienia  i spójności terytorialnej” w zakresie działania “Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność” z wyłączeniem projektów grantowych,
  • Formularz aneksu do umowy o dofinansowanie na operacje w ramach Priorytetu 4 “Zwiększenie zatrudnienia  i spójności terytorialnej” w zakresie działania “Koszty bieżące i aktywizacja”.
Udostępnij wpis:

Nasze serwisy