Uaktualniony wzór umowy o dofinansowanie wraz z załącznikami na operacje w ramach Priorytetu 4 „Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej”

Informujemy, iż  na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Samorządu Województwa Opolskiego w zakładce: PO RYBY 2014-2020 udostępniony został uaktualniony wzór umowy o dofinansowanie wraz z załącznikami na operacje w ramach Priorytetu 4 „Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej”, zawartego w Programie Operacyjnym „Rybactwo i Morze” na lata 2014-2020 w zakresie działania koszty bieżące i aktywizacja oraz wsparcie przygotowawcze.
Link do strony

 

Udostępnij wpis:

Nasze serwisy