Dokumenty obowiązujące od 29 maja br. dla „Realizacji lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność”

Uwaga!

Od 29 maja 2017 r. obowiązują uaktualnione wzory dokumentów i formularzy na realizację operacji w zakresie działania „Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność” objętego Priorytetem 4 „Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej„, zawartym w Programie Operacyjnym „Rybactwo i Morze” na lata 2014-2020, z wyłączeniem projektów grantowych, wraz z załącznikami.

Dokumenty zamieszczono na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Samorządu Województwa Opolskiego. Poniżej link:
http://www.bip.opolskie.pl/2016/10/legislacja/

 

 

 

 

 

 

 

Udostępnij wpis:

Nasze serwisy