Wzór formularza umowy o dofinansowanie na 2018 rok

Na stronie internetowej Samorządu Województwa Opolskiego pod linkiem http://www.bip.opolskie.pl/2016/10/legislacja/  zamieszczono wzór formularza umowy o dofinansowanie wraz z załącznikami 1-4 na 2018 rok, dla operacji koszty bieżące i aktywizacja w ramach Priorytetu 4 „Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej”, objętego Programem Operacyjnym „Rybactwo i Morze” 2014-2020.

 

Udostępnij wpis:

Nasze serwisy