Zasady konkurencyjnego trybu wyboru wykonawców w ramach Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze”

Informujemy, iż od 1 października 2019 r. wnioskodawcy/beneficjenci Programu Operacyjnego Rybactwo i Morze 2014-2020 – Priorytetu IV, mogą publikować zapytania ofertowe na Portalu Ogłoszeń Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Możliwość tę zawarto w „Zasadach konkurencyjnego trybu wyboru wykonawców w ramach Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze”, podpisanych w dniu 16 września 2019 r. przez Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej.

Opublikowanie zapytania ofertowego na Portalu Ogłoszeń ARiMR jest możliwe po zalogowaniu się loginem i hasłem nadanym przez ARiMR.
O uprawnienia do zamieszczania ogłoszeń na Portalu należy wystąpić składając Wniosek o nadanie uprawnień do Portalu Ogłoszeń Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Przed wypełnieniem Wniosku o nadanie uprawnień należy zapoznać się z Instrukcją jego wypełniania.
Wzór Wniosku oraz Instrukcję można pobrać na Portalu Ogłoszeń ARiMR pod adresem www.portalogloszen.arimr.gov.pl w dziale “Wzory dokumentów”.

Zasady konkurencyjnego wyboru w PO RYBY

Udostępnij wpis:

Nasze serwisy