Zielone Opolskie

Zielone Opolskie

Nazwa projektu:

Inwentaryzacja przyrodnicza wybranych obszarów chronionego krajobrazu województwa opolskiego, w szczególności na terenie dolin rzecznych oraz doposażenie Zespołu Opolskich Parków Krajobrazowych w Ładzy. Nr decyzji RPOP.05.01.00-16-0009/17-01

PRZEJDŹ DO:

OBSZARY CHRONIONEGO KRAJOBRAZU

podstawa prawna

walory, zasoby i zagrożenia OCHK

PARKI KRAJOBRAZOWE

podstawa prawna

Zespół Opolskich Parków Krajobrazowych

BADANIA PRZYRODNICZE

projekty RPO

projekty inne

PRZYRODNICZE ABC

WARTO ODWIEDZIĆ

KONKURS

Nasze serwisy