Rybacka Lokalna Grupa Działania “Opolszczyzna” ogłasza nabory w 2023 roku

Rybacka Lokalna Grupa Działania “Opolszczyzna” informuje, że w dniach 16 do 27 stycznia 2023 roku będzie przeprowadzała nabory wniosków w ramach realizacji lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność, objętych Priorytetem 4. Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej, zawartym w Programie Operacyjnym „Rybactwo i Morze”.

Link do szczegółów

Udostępnij wpis:

Nasze serwisy