Program Operacyjny „Rybactwo i Morze” 2014-2020

Program Operacyjny „Rybactwo i Morze” zatwierdzony przez Komisję Europejską

Informacja o zatwierdzeniu Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze” na lata 2014-2020 została przekazana 22 października 2015r. podczas posiedzenia Rady Ministrów Rolnictwa i Rybołówstwa Unii Europejskiej w Luksemburgu. Środki finansowe jakie zostały przyznane Polsce na jego realizację pochodzą z Europejskiego Funduszu Morskiego i wynoszą 531 219 456 euro, co łącznie z wkładem krajowym ok. 179 290 055 euro, daje łącznie ok. 710 509 511 euro. Polska wynegocjowała jedną z największych alokacji pośród państwa członkowskich. Większą alokację otrzymały tylko 3 państwa: Hiszpania, Francja i Włochy.

Zatwierdzony Program zakłada realizację sześciu priorytetów:

  1. Promowanie zrównoważonego, innowacyjnego i konkurencyjnego rybołówstwa – ok 24,5% alokacji środków finansowych;
  2. Wspieranie zrównoważonej, innowacyjnej i konkurencyjnej akwakultury – ok. 38% całkowitej alokacji
  3. Wspieranie wdrażania Wspólnej Polityki Rybołówstwa – ok. 4,5% całkowitej alokacji;
  4. Zatrudnienie i spójność terytorialna na obszarach rybackich – ok. 15% całkowitej alokacji;
  5. Wspieranie wprowadzania do obrotu i przetwarzania – ok. 11,6% całkowitej alokacji;
  6. Zintegrowana Polityka Morska – ok. 0,5% całkowitej alokacji środków finansowych.

Pełna informacja o zatwierdzeniu Programu Operacyjnego znajduje się na stronie internetowej Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi pod następującym adresem

http://www.minrol.gov.pl/Wsparcie-rolnictwa-i-rybolowstwa/PO-RYBY-2014-2020

Udostępnij wpis:

Nasze serwisy