II edycja ogólnopolskiego konkursu pn. „My i RYBY – jak Europejski Fundusz Morski i Rybacki zmienił otoczenie wokół nas”

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi ogłosiło II edycję ogólnopolskiego konkursu pn. „My i RYBY – jak Europejski Fundusz Morski i Rybacki zmienił otoczenie wokół nas”
organizowanego dla dzieci ze szkół podstawowych.
Celem konkursu jest upowszechnienie wiedzy wśród ogółu społeczeństwa, uczniów, pracowników dydaktycznych, rodziców – o roli Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego, jego wkładzie w rozwój ekonomiczny i społeczny sektora rybackiego i obszarów zależnych od rybactwa w Polsce.
Zadaniem uczniów będzie przygotowanie i przekazanie – zgodnie ze szczegółowymi wytycznymi – pracy konkursowej, w której przedstawią jak dzięki projektom realizowanym przy wsparciu budżetu państwa i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego, zmieniło się codzienne życie i otoczenie wokół nas.
Zważywszy na to, że szkoły odgrywają istotną rolę w kształtowaniu odpowiedzialnych postaw dzieci i młodzieży oraz sprzyjają realizacji przedsięwzięć angażujących uczniów, serdecznie zapraszamy uczniów klas 1-8 do wzięcia udziału w konkursie.
II edycja  konkursu organizowana jest w trzech kategoriach wiekowych dla dzieci szkół podstawowych ( klasy 1-3, klasy 4-6, klasy 7-8), branych pod uwagę odrębnie dla każdego z 16 województw, i będzie trwać od 21 listopada 2022 r. do 3 marca 2023 r.
Spośród nadesłanych prac konkursowych zostaną wybrane po 3 najlepsze w każdej kategorii wiekowej, w każdym z 16 województw. Zdobywcy I, II i III miejsca otrzymają atrakcyjne nagrody rzeczowe oraz dyplomy, zaś pozostali – wyróżnienia i dyplomy.
Poniżej pliki z Regulaminem konkursu i do wykorzystania grafika konkursowa.

REGULAMIN KONKURSU

PLAKAT

Udostępnij wpis:

Nasze serwisy