Nowe formularze wniosków i umów o dofinansowanie dla działania 4.4 Koszty bieżące i aktywizacja

W związku z wejściem w życie rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 09 września 2022 r., zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty i zwrotu pomocy finansowej na realizację operacji w ramach działań wsparcie przygotowawcze i realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność, w tym koszty bieżące i aktywizacja, objętych Priorytetem 4 Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej, zawartym w Programie Operacyjnym „Rybactwo i Morze”, (Dz. U. z 2022 r., poz. 1921) – Rybackie Lokalne Grupy Działania mają możliwość ubiegania się o przyznanie finansowania w wysokości 25 000 zł na przygotowanie Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2021-2027. Dostępna jest nowa, szósta wersja wniosku o dofinansowanie oraz umów dla działania 4.4. Koszty bieżące i aktywizacja uwzględniająca powyższe zmiany w przepisach prawa.

Link

Udostępnij wpis:

Nasze serwisy