Formularze wniosków oraz umów dla operacji typu „Gospodarka wodno-ściekowa” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Na stronach internetowych Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz Samorządu Województwa Opolskiego dostępne są aktualne formularze wniosków oraz umowy o przyznanie pomocy.

Szanowni Państwo

Wzór formularza wniosku o przyznanie pomocy, wniosku o płatność oraz umowy o przyznanie pomocy dla operacji typu „Gospodarka wodno-ściekowa” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 dostępne są:

na stronie głównej ARiMR

Dla Beneficjenta >>> Wnioski PROW 2014 – 2020 >>> Działanie 7 Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich

oraz na stronie UMWO w zakładce:

PROW ›› PROW 2014-2020 ›› Gospodarka wodno-ściekowa

Udostępnij wpis:

Nasze serwisy