UWAGA! Zmiana rozporządzenia o RLKS oraz nowe wytyczne

Przekazujemy linki do:

rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

oraz

nowych wytycznych Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w zakresie jednolitego i prawidłowego wykonywania przez lokalne grupy działania zadań związanych z realizacją strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, uwzględniające zmiany objęte ww. rozporządzeniem.

W dniu 25 sierpnia 2016 r. zostało podpisane rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, a w dniu 26 sierpnia – przekazane do publikacji w Dzienniku Ustaw (najpóźniejsza data ogłoszenia – 02.09.2016 r.) Przedmiotowy dokument dostępny jest na stronie internetowej Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz na stronie Samorządu Województwa Opolskiego pod linkiem: http://archiwum.opolskie.pl/serwis/serwis/index.php?id=16234

Jednocześnie w dniu 30 sierpnia 2016 r. wydane zostały nowe wytyczne Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w zakresie jednolitego i prawidłowego wykonywania przez lokalne grupy działania zadań związanych z realizacją strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, uwzględniające zmiany objęte ww. rozporządzeniem. Przedmiotowy dokument dostępny jest na stronie internetowej Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz na stronie Samorządu Województwa Opolskiego pod linkiem: http://archiwum.opolskie.pl/serwis/index.php?id=14648

Udostępnij wpis:

Nasze serwisy