Nowy formularz umowy o przyznaniu pomocy na operacje typu „Inwestycje w targowiska lub obiekty budowlane przeznaczone na cele promocji lokalnych produktów”

Szanowni Państwo, 

Informuję, iż 9 grudnia 2019 r. Zarząd Województwa Opolskiego Uchwałą nr 1858/2019 przyjął do stosowania formularz umowy o przyznaniu pomocy na operacje typu „Inwestycje w targowiska lub obiekty budowlane przeznaczone na cele promocji lokalnych produktów” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w tworzenie, ulepszanie i rozwijanie podstawowych usług lokalnych dla ludności wiejskiej, w tym rekreacji, kultury i powiązanej infrastruktury” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.\

Zmieniony wzór formularza Umowy  o przyznaniu pomocy wraz z załącznikami obowiązuje od 9 grudnia 2019 r.

Link do strony:
https://bip.opolskie.pl/2016/12/inwestycje-w-targowiska-lub-obiekty-budowlane-przeznaczone-na-cele-promocji-lokalnych-produktow-7-4/

Udostępnij wpis:

Nasze serwisy