Poddziałanie 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji”

Formularz Wniosku o przyznanie pomocy

Szanowni Państwo

Informujemy, że na naszej stronie internetowej w zakładce:

PROW 2014-2020 ››  Poddziałanie 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” ›› Wniosek o przyznanie pomocy

zamieszczony został Wniosek o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (także w wersji edytowalnej) wraz z instrukcją wypełniania.

Link do strony >>>

Udostępnij wpis:

Nasze serwisy