Informacja o ogłoszonym Konkursie nr 3/2019

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi jako instytucja zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 ogłosił Konkurs nr 3/2019 dla partnerów Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na wybór operacji, które będą realizowane w 2019 r. w ramach dwuletniego planu operacyjnego na lata 2018–2019.

Nabór wniosków na realizację operacji partnerów będzie realizowany na terenie całego kraju m.in. za pośrednictwem Jednostek regionalnych KSOW w terminie od 4 do 18 lutego 2019 r. Województwo Opolskie w ramach naboru do Planu operacyjnego KSOW 2014-2020 dla województwa opolskiego na rok 2019 dysponuje kwotą 560 000 PLN w podziale na 7 działań.

Aby wziąć udział w ww. Konkursie należy być podmiotem, który jest aktywnie zaangażowany w rozwój obszarów wiejskich oraz jest zarejestrowany w bazie Partnerów KSOW za pośrednictwem strony internetowej http://ksow.pl/ksow/formularz-zgloszeniowy.html.

Ogłoszenie o konkursie wraz z niezbędną dokumentacją zostały zamieszczone na stronie internetowej www.opolskie.ksow.pl oraz www.bip.opolskie.pl

Wnioski o wybór operacji do realizacji w województwie opolskim można składać korespondencyjnie na adres:

Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego
Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich

  1. Piastowska 14,
    45-082 Opole

lub osobiście:

Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich

  1. Hallera 9, 45-867 Opole,
    Segment C, sekretariat II piętro, pokój nr 43

od poniedziałku do piątku: 8:00 -15:00
tel. 77 44 83 205, 77 44 83 216

Jednocześnie serdecznie zapraszamy Państwa na spotkanie informacyjno-konsultacyjne, które odbędzie się 17 stycznia 2019r. o godz. 10.00 w Opolu,
ul. Hallera 9 – sala audytoryjna, segment C – I piętro.
Spotkanie poświęcone będzie omówieniu podstawowych zasad konkursu, w tym dokumentacji dotyczącej naboru wniosków o wybór operacji do realizacji w 2019r.
Zgłoszenia na spotkanie proszę dokonać na formularzu
przesyłając na adres email ksow@opolskie.pl
w terminie do dnia 14 stycznia 2019 r.
W celu uzyskania szczegółowych informacji prosimy o kontakt telefoniczny 77 44 83 205, 77 44 216, 77 44 83 231.

Udostępnij wpis:

Nasze serwisy