Formularze umowy przyznania pomocy dla poddziałania 19.2 oraz dla poddziałania 7.2

Uwaga!
Nowe formularze w wersji 3z – umowy o przyznanie pomocy dla poddziałania 19.2 oraz w wersji 2z – umowy o przyznanie pomocy dla poddziałania 7.2

Informujemy, iż w Biuletynie Informacji Publicznej zostały zamieszczone nowe wersje formularzy umów o przyznanie pomocy wraz z załącznikami dla poddziałań:
  • w wersji 3z formularza dotyczącego umowy o przyznanie pomocy wraz z załącznikami dla poddziałania 19.2″Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER na operacje z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej”  w ramach „Wsparcia na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020, link do strony
  • w wersji 2z formularza umowy o przyznaniu pomocy na operacje typu „Gospodarka wodno-ściekowa” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020, link do strony
Udostępnij wpis:

Nasze serwisy