Stowarzyszenie „Brzesko-Oławska Wieś Historyczna” ogłosiło nabory wniosków

Zarząd Stowarzyszenia „Brzesko-Oławska Wieś Historyczna”  ogłosił trzy nabory wniosków:

nr BOWH/O/17/2022 na realizację operacji przez podmioty inne niż LGD w zakresie: rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej;

nr BOWH/O/18/2022 na realizację operacji przez podmioty inne niż LGD w zakresie: wzmocnienie kapitału społecznego, w tym przez podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych, także z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych;

nr BOWH/O/PG/10/2022 na realizację zadań służących osiągnięciu celów Projektu grantowego w zakresie: Wzbogacenie oferty świetlic poprzez działania mające na celu wzmocnienie kapitału społecznego II.

Termin składania wniosków: od 21.02.2022 r. do 10.03.2022 r.

Link do ogłoszeń

http://wieshistoryczna.pl/strona/ogloszenia-o-naborach-wnioskow-2022/2346

Udostępnij wpis:

Nasze serwisy