ZMIANA W ZAŁĄCZNIKACH DOTYCZĄCYCH KONKURSU NR 4/2020

Szanowni Państwo,

zmienione załączniki do ogłoszenia o Konkursie nr 4/2020, udostępnione zostały 18 grudnia 2019 r. na stronie
https://www.gov.pl/web/rolnictwo/konkurs-dla-partnerow-krajowej-sieci-obszarow-wiejskich.

Wprowadzone zmiany precyzują, że w każdym roku operacji dwuletniej można zrealizować nie więcej niż 2 etapy oraz
że podział kosztów w Załączniku nr 1 do wniosku o wybór operacji na formy realizacji operacji
jest uzależniony od zaznaczenia w części III pkt 7 wniosku więcej niż jednej formy.

Zmiany wprowadzono w przypisie 11 Wniosku o wybór operacji oraz na str. 4 ppkt 4.1.1 i 4.1.2, na str. 5 ppkt 6.1 i na str. 12 pkt 5 Instrukcji wypełniania tego wniosku.

 

Przypominamy, że dnia 10 grudnia br. zostały zmodyfikowane przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Załączniki do ogłoszenia o konkursie nr 4/2020 dla partnerów KSOW.

Wprowadzone zmiany:

1)      Przewodnik – str. 11
2)      Załącznik nr 4 do wniosku o refundację – tabela I-III
3)      Wniosek o wybór operacji – str. 5, 10 i 11
4)      Instrukcja wypełniania wniosku – str. 11 i 14.

Zarówno wnioski o wybór operacji już złożone, jak i te, które dopiero zostaną złożone, z wykorzystaniem dotychczasowego formularza, nie wymagają korekty.
Obydwie wersje formularza wniosku powinny być uznawane.

Wszystkie załączniki do konkursu 4/2020 spakowane w formacie *.rar (5 MB) – załączniki do konkursu nr 4/2020 ZMIANA W ZAŁĄCZNIKACH DOTYCZĄCYCH KONKURSU NR 4/2020

Udostępnij wpis:

Nasze serwisy