INFORMACJA O PLANOWANYCH NABORACH WNIOSKÓW ZA POŚREDNICTWEM STOWARZYSZENIA „BRZESKO-OŁAWSKA WIEŚ HISTORYCZNA”

Zarząd Stowarzyszenia „Brzesko-Oławska Wieś Historyczna” ogłasza 4 nabory wniosków na realizację operacji przez podmioty inne niż LGD, których zakres ujęty jest w Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego Przez Społeczność (Lokalnej Strategii Rozwoju) na lata 2016-2022 dla obszaru Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie „Brzesko-Oławska Wieś Historyczna”, zwanej dalej LSR. Są to:

– Ogłoszenie o naborze wniosków nr BOWH/O/10/2020 na realizację operacji przez podmioty inne niż LGD w zakresie: podejmowanie działalności gospodarczej, w tym podnoszenie kompetencji osób realizujących operacje w tym zakresie;

– Ogłoszenie o naborze wniosków nr BOWH/O/11/2020 na realizację operacji przez podmioty inne niż LGD w zakresie: rozwijanie działalności gospodarczej, w tym podnoszenie kompetencji osób realizujących operacje w tym zakresie;

– Ogłoszenie o naborze wniosków nr BOWH/O/12/2020 na realizację operacji przez podmioty inne niż LGD w zakresie: zachowanie dziedzictwa lokalnego;

– Ogłoszenie o naborze wniosków nr BOWH/O/13/2020 na realizację operacji przez podmioty inne niż LGD w zakresie: rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej;

– Ogłoszenie o naborze wniosków o powierzenie Grantów nr BOWH/O/PG/8/2020 na realizację zadań służących osiągnięciu celów Projektu grantowego w zakresie: Rozwijanie bazy rekreacyjno-sportowej i integracyjnej II.

Adres strony Stowarzyszenia na której zamieszczono ogłoszenia:

http://wieshistoryczna.pl/strona/ogloszenia-o-naborach-wnioskow-2020/2325

Udostępnij wpis:

Nasze serwisy