III Posiedzenie Wojewódzkiej Grupy Roboczej do spraw KSOW

Dnia 8 grudnia br. odbyło się III Posiedzenie Wojewódzkiej Grupy Roboczej ds. Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich.

Głównym tematem posiedzenia było zaopiniowanie II Informacji półrocznej z planu operacyjnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2016-2017. Informacja obejmowała dane rzeczowo-finansowe wraz z uzyskanymi wskaźnikami z realizacji planu operacyjnego wg stanu na dzień 31 sierpnia 2016r.

Członkom grupy zaprezentowano główne założenia dotyczące planowanego naboru projektów do planu operacyjnego KSOW realizowanych przez partnerów KSOW w 2017r., w tym kwestie dotyczące wprowadzanej zasady refundacji poniesionych kosztów oraz zasady konkurencyjnego wyboru wykonawców.

Ponadto przedstawiciel Opolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Łosiowie przedstawił zasady funkcjonowania oraz dotychczasowe osiągnięcia Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich (SIR).

Udostępnij wpis:

Nasze serwisy