Zarząd Nyskiego Księstwa Jezior i Gór ogłosił konkurs na wybór grantobiorców.

Zarząd Stowarzyszenia Nyskie Księstwo Jezior i Gór, realizując Lokalną Strategię Rozwoju finansowaną ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020, ogłosił w dniu 31.05.2017 r. konkurs na wybór grantobiorców w ramach realizacji projektu grantowego w zakresie przedsięwzięcia 2.2.2 Promocja kultury i produktów lokalnych.

Szczegółowe informacje dostępne w zakładce „Ogłoszenia o naborach” – link

 

 

Udostępnij wpis:

Nasze serwisy