Lista rankingowa operacji typu „Gospodarka wodno-ściekowa”

W dniu 24 maja 2017 r. Zarząd Województwa Opolskiego podjął uchwałę nr 3798/2017
w sprawie zatwierdzenia listy operacji w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych
z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 na operacje typu „Gospodarka wodno-ściekowa”.

Poniżej link do listy rankingowej:
http://bip.opolskie.pl/2016/09/gospodarka-wodno-sciekowa-2/

Udostępnij wpis:

Nasze serwisy