Informacja dot. terminów składania wniosków w ramach PROW 2014-2020

W związku z pytaniami dotyczącymi między innymi wydłużenia terminów na złożenie wniosków o płatność w ramach działania “Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” uprzejmie informujemy, że zgodnie z informacjami Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi obecnie trwają prace zmierzające do wprowadzenia stosownych rozwiązań legislacyjnych mających na celu w szczególności przywrócenie lub przedłużenie terminu wykonania czynności w toku postępowania w sprawie przyznania lub wypłaty pomocy w razie uchybienia terminu wykonania określonych czynności w toku tych postępowań.

Przedmiotowe informacje zostały także podane w komunikacie MRiRW pod adresem:

https://www.gov.pl/web/rolnictwo/nabory-prow-a-koronawirus

Udostępnij wpis:

Nasze serwisy